Deň hvezdární a planetárií v Humennom

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom sa aj v tomto roku zapojila do celoslovensky organizovaného podujatia „Deň hvezdární a planetárií“. Hlavný program sa uskutočnil v nedeľu 10. apríla 2022 a celé podujatie bolo podporené dotáciou z rozpočtu mesta Humenné.

Rozprávky s astronomickou tematikou tvorili program podujatia pre najmenších počas nedeľného dopoludnia. Poobede si mohli návštevníci vychutnať pozorovanie Slnka špeciálnym solárnym teleskopom, čo však bolo mierne komplikované polooblačným počasím.

V popoludňajších hodinách sa pre nadšencov astronómie uskutočnila prednáška doc. RNDr. Rudolfa Gálisa PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodoved. fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V príspevku pod názvom „Na horizonte čiernej diery“ bola poslucháčom priblížená história a vývoj pohľadu na tieto gravitačné kolapsary, i najnovšie výsledky výskumu v tejto oblasti s nedávno publikovanou prvou fotografiou blízkeho okolia čiernej diery. Poslucháči sa po prednáške živo zapájali do diskusie o týchto stále záhadných objektoch vesmíru.

Vo večerných hodinách po zotmení sa vďaka priaznivému počasiu uskutočnilo pozorovanie objektov hviezdnej oblohy z kupoly a terasy hvezdárne. Návštevníci si vychutnali pohľad cez teleskopy na Mesiac v prvej štvrti, Veľkú hmlovinu v Orióne či otvorenú hviezdokopu Plejády doplnený o sprievodné slovo odborných pracovníkov hvezdárne.

Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

            V prvých mesiacoch roka 2022 sa uskutočnil 37. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom už tradične organizuje regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce.

vod logo

            Po minulom roku, kedy bol počet prihlásených prác výrazne ovplyvnený pandémiou a s ňou súvisiacimi opatreniami na školách, možno tento rok znova hovoriť o úspešnom ročníku. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 504 prác, čo je výborný návrat na úroveň posledných rokov spred pandémie. Vyhodnotenia súťaže sa ujala odborná porota v zložení Mgr. Carmen Cilipová, PaedDr. Daniela Kapráľová a Mgr. Mária Mišková. Do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v prvej polovici mája, postúpilo 49 výtvarných diel.

            Výstava výtvarných prác bola otvorená v MsKS v Humennom 8. apríla 2022, kedy prebehlo aj slávnostné odovzdanie diplomov autorom víťazných prác. Tlač bola finančne podporená dotáciou z rozpočtu mesta Humenné v rámci projektu Spoznávajme vesmír. Výstava bude inštalovaná do 24. apríla 2022.

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

  1. kategória: deti predškolského veku
  2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Do celoslovenského kola mohlo z každej kategórie postúpiť maximálne 5 prác.

Výsledkové listiny za jednotlivé okresy sú k dispozícii na týchto odkazoch:

Víťazné práce za okres Humenné

Víťazné práce za okres Snina

Víťazné práce za okres Medzilaborce

Všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie do súťaže. Autorom víťazných prác a ich pedagógom blahoželáme!

Výsledky súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Prinášame výsledky okresného kola súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ vo všetkých troch kategóriách.

KategóriaPočet účastníkov
1. kat. – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií8
2. kat.– žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. osemročných gymnázií6
3. kat.– žiaci SŠ, gymnázií a 5. – 8. roč. osemročných gymnázií5

Súťaž prebiehala v prezenčnej forme v dňoch 14. – 16. marca 2022 na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Obsahovú náplň súťaže tvorili otázky z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, kozmonautiky a astronomických prístrojov.

Výsledné poradie je nasledovné:

I. kategória – okres Humenné
1. miestoJán RusinkoZŠ Dargovských hrdinov, HE
2. miestoTomáš GerdaZŠ s MŠ Udavské
3. miestoOliver BenejZŠ s MŠ Udavské
I. kategória – okres Snina
1. miestoOlívia DžuganováZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
2. miestoPatrícia DžuganováZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
3. miestoDominik PolačkoZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
II. kategória – okres Snina
1. miestoJarmila PacolováZŠ Stakčín
2. miestoImrich KľagaZŠ Stakčín
3. miestoAlex ŠrenkZŠ Stakčín
III. kategória – okres Humenné
1. miestoRichard ČisľákGymnázium arm.gen. L.Svobodu
2. miestoMatej KomarcGymnázium arm.gen. L.Svobodu
III. kategória – okres Snina
1. miestoDavid DzubaGymnázium Snina
2. miestoRoman LytvynenkoGymnázium Snina
3. miestoDávid AndrejčíkGymnázium Snina

Víťazom gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť v súťaži. Víťazom prajeme úspešnú účasť v krajskom kole v Prešove! Vďaka patrí aj spolupracujúcim pedagógom a školám!

Konferencia Kolos 2021

V dňoch 2.12. až 3.12.2021 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú konferenciu pod názvom Kolos 2021. Netradičná bola organizačná forma. Aktuálne pandemické opatrenia nedovolili prezenčnú formu, účastníci komunikovali len elektronicky na platforme poskytnutej spoluorganizátorom – Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice. Ďalšími spoluorganizátormi boli Slovenská astronomická spoločnosť, Slovenský zväz astronómov a Neinvestičný fond Teleskop. Konferencia sa konala ako súčasť riešenia projektu APVV-20-0148 „Od interagujúcich dvojhviezd ku exoplanétam“. Konferencie sa zúčastnilo 38 astronómov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny, ktorí predniesli 28 odborných príspevkov. Už tieto počty možno považovať za úspech. Nijako výrazne nezaostávajú za bežnými ročníkmi v minulosti. Dá sa teda povedať, že sa podarilo usporiadať takmer plnohodnotnú konferenciu. „Takmer“ preto, lebo Kolos bol vždy vyhľadávaný práve pre ten ľudský rozmer, keď účastníci bývali tri dni prakticky v sústavnom kontakte zažívajúc okrem prednášok aj rôzne iné sociálne kontakty. Skromnou náhradou tejto spoločenskej stránky podujatia bola prezentácia publikácie „Kolosiáda – Ilustrovaný sprievodca históriou konferencií o premenných hviezdach 2004-2019“. Vihorlatská hvezdáreň ju pripravila k pätnástemu výročiu konferencie a bude rozoslaná aj v tlačenej forme pravidelným účastníkom.

Program konferencie s linkami na originálne prezentácie

Continue reading „Konferencia Kolos 2021“