Rozširujeme edukačnú ponuku pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov

V roku 2022 Ministerstvo kultúry spolufinancovalo náš projekt s názvom „Vesmír na dosah“ na zakúpenie 3D tlačiarne a spotrebného materiálu na tvorbu modelov s astronomickou tematikou. Naším cieľom je vytvorenie ucelených tematických okruhov prostredníctvom rôznorodých modelov určených na edukáciu tejto skupiny hendikepovaných. Doplníme tak aj program tyfloplanetária na observatóriu na Kolonickom sedle. Dňa 19. januára 2023 si mohli … Continue reading Rozširujeme edukačnú ponuku pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov

Vyhlásenie súťaží na rok 2023

Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí" Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom vyhlasujú 38. ročník celoslovenskej súťaže "Vesmír očami detí". Súťaž prebieha v dvoch etapách:1. okresné kolo (Humenné, Medzilaborce, Snina)2. celoslovenské kolo Súťaží sa v  kategóriách: 1. kat. – deti predškolského veku2. kat. – 0. – 4. ročník ZŠ3. kat. – 5. – 9. ročník ZŠ … Continue reading Vyhlásenie súťaží na rok 2023

Úspešný reštart Kolosu

Spoločná fotografia účastníkov konferencie na AO na Kolonickom sedle V dňoch 26.10. až 28.10.2022 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnúkonferenciu pod názvom Kolos. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenskáastronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice. Konala sa ako súčasť riešeniaprojektu APVV-20-0148 „Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam“. Konferencie sazúčastnilo 52 astronómov, z toho 36 priamo a 16 … Continue reading Úspešný reštart Kolosu

Kolos 2022

Tradičná konferencia organizovaná Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom sa uskutoční v netradičnom termíne, koncom októbra. Konkrétne v dňoch 26. až 28.10.2022 a to na pôde mesta Snina v areáli Sninských rybníkov. Vychádza sa tak v ústrety želaniam viacerých pravidelných účastníkov konferencie. Ústredným motívom tohtoročného vydania bude "integrácia slovenských hvezdární v spoločných výskumných projektoch". Očakáva sa účasť … Continue reading Kolos 2022

Astronomický krúžok

Radi by sme Vás informovali o znovuotvorení astronomického krúžku, ktorý sme bohužiaľ počas covidového obdobia prerušili. Tak ako po minulé roky, aj tento rok budete môcť Vaše dieťa (žiaka ZŠ 6. - 9. roč, SŠ) prihlásiť na krúžok astronómie, ktorý sa realizuje na Vihorlatskej hvezdárni na ulici Mierová 4 v Humennom. Astronomický krúžok zahŕňa teoretickú … Continue reading Astronomický krúžok