Astrokemp Variable zrušený

Oznamujeme potenciálnym účastníkom, že plánovaný premenársky astrokemp Variable 2020 sa neuskutoční. Dôvodom sú pretrvávajúce obmedzenia kvôli šíreniu koronvírusu, hlavne v oblasti medzinárodného cestovania a neklesajúca tendencia šírenia vírusu v Európe. Keďže mnoho účastníkov zvykne prichádzať na astrokemp zo zahraničia, preventívne je tento ročník zrušený.
Ďakujeme za pochopenie.

Zažite večer pod hviezdami

Využite našu prázdninovú ponuku balíčka podujatí na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v Parku tmavej oblohy Poloniny!

„Večer pod hviezdami“ obsahuje:
– prehliadku observatória
– program v planetáriu
– pozorovanie objektov oblohy

Pre rezerváciu termínu použite rezervačný kalendár.
Ponuka je kapacitne obmedzená!

Zvýhodnená cena balíčka je 5€/dosp., 2€/dieťa.
Pri nepriaznivom počasí bude namiesto pozorovania ponúknutá zaujímavá prednáška, pričom balíček s danou cenou ostáva zachovaný.
Bližšie info o prehliadke observatória, programe v planetáriu a pozorovaní.

Podujatia pre verejnosť sú sprístupnené!

V súlade s usmerneniami zriaďovateľa a štátnych orgánov oznamujeme:

Pre podujatia platia nasledovné limity účasti:

– na hvezdárni v Humennom:
       – prednášky v aule: max. 32 osôb

– večerné pozorovania v stredu: max. 10 osôb

– na Astronomické observatóriu na Kolonickom sedle:
       – večerné pozorovania oblohy: max. 20 osôb
       – denné exkurzie/prehliadky: max. 30 osôb
       – prednášky/planetárium: max. 25 osôb

Pozorovania oblohy na hvezdárni v Humennom sa konajú len v stredu!

Vstupujte len s prekrytím nosa a úst, pri vstupe použite dezinfekciu rúk! Zachovajte predpísané dvojmetrové odstupy od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodiny, osoby žijúce v jednej domácnosti).
Riaďte sa pokynmi sprevádzajúceho pracovníka hvezdárne!

Tešíme sa na Vašu návštevu 🙂

Seminár Kolofota 2020

V tomto roku sa tradičný seminár Kolofota konal pre obmedzenia spojené so šírením koronavírusu v náhradnom termíne 18. – 20. júna 2020. Organizačne ho zastrešili Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Slovenský zväz astronómov a Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie zamerané na prezentáciu teoretických základov i praktických zručností najmä v oblasti astrofotografie sa tento rok nieslo v duchu hľadania odpovede na otázku „Quo vadis, astronómia na Slovensku?“

Na kolonickom observatóriu sa stretlo celkom 19 účastníkov podujatia, ktorí do programu prispeli štrnástimi príspevkami. Prvé dva príspevky boli venované astrofotografii na Kolonickom sedle, ktorej sa venujú jej dvaja pracovníci. Snímky rôznych objektov hviezdnej oblohy nafotené od minuloročnej Kolofoty prezentoval odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne Mgr. Róbert Adam. Vytváraniu časozberných videí hviezdnej oblohy sa už niekoľko rokov venuje externý pracovník VH Štefan Gojdič, ktorý pre účastníkov pripravil dve videá s najlepšími zábermi.

Spoločná foto účastníkov v dvojmetrových rozostupoch 🙂

Hlavná téma seminára „Quo vadis, astronómia na Slovensku?“ bola na programe v druhý deň.   Prvý príspevok riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne RNDr. Igora Kudzeja, CSc. rozvíril zaujímavú diskusiu o konceptoch budúceho rozvoja astronomických zariadení na Slovenku a začlenení Slovenska do agentúry ESA. Odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne Mgr. Peter Mikloš prezentoval nie veľmi dobrý stav výučby astronómie na Slovensku. Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach popísal  doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. rozvoj astronómie na katedre teoretickej fyziky a astrofyziky a možné otvorenie nového študijného programu bakalárskeho stupňa pre budúcich potenciálnych pracovníkov hvezdární na Slovensku. Kam má nakročené Krajská hvezdáreň v Žiline sme sa dozvedeli od jej riaditeľa RNDr. Jána Mäsiara, ktorý sa s nami spojil na diaľku prostredníctvom video-prezentácie. Zo správ z ciest astronómov najviac zaujala prezentácia z Islandu lektora Róberta Barsu s bohatou fotografickou dokumentáciou.

V sobotu 20. júna zazneli dva príspevky venované pozorovaniam. S výsledkami pozorovaní interstelárnej kométy a asteroidov účastníkov oboznámil Mgr. Marek Husárik, PhD. z astronomického ústavu SAV. Odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka zakončil seminár prezentáciou o inovatívnom spôsobe online pozorovaní astronomických objektov pre verejnosť, ktoré prebiehali na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Seminár bol obohatený o výstavu astrofotografií, ktorú zapožičala Krajská hvezdáreň v Žiline. Výstava bude inštalovaná v priestoroch planetária do konca júla.

Aj napriek nepriazni počasia boli účastníci radi, že sa mohli po dlhšej dobe opäť stretnúť. Dúfajme, že nasledujúca Kolofota prebehne v klasickom marcovom termíne.

Program seminára

Aktuálne astrofoto #6

V doterajších astrofotografických príspevkoch sme sa venovali prevažne objektom, ktoré možno pozorovať relatívne krátko po zotmení. Na pozorovanie dnes prezentovaných hmlovín si však musíme počkať na druhú polovicu noci – ak ich chceme vidieť už v máji..

Našu (a nielen našu) galaxiu tvorí okrem hviezdnych sústav i veľké množstvo plynu a prachu, ktore možno pozorovať v rôznych podobách. Gigantické plynoprachové mračná vidíme na oblohe vo forme reflexných, emisných či tmavých hmlovín. Najviac sa ich nachádza v rovine Galaxie, takže najlepšie pozorovateľné sú v čase keď Mliečna cesta vychádza vyššie nad obzor. V jari je to až neskôr po polnoci.

Oblasťou bohatou na hmloviny je okolie hviezdy Deneb, najjasnejšej hviezdy letného súhvezdia Labuť. Premieta sa sem veľa emisných hmlovín i tmavých mračien. Najznámejšou je Severná Amerika s hmlovinou Pelikán, vzdialené sú cca 2000 svetelných rokov. Zrejme ide o jedno mračno, ktoré je predelené tmavou oblasťou v popredí. Emisné hmloviny vyžarujú vlastné svetlo vďaka blízkym hviezdam, ktorých žiarenie ionizuje prítomný plyn. Tmavé hmloviny registrujeme len vďaka tomu, že zacláňajú svetlo hviezd či hmlovín v ich pozadí.

Množstvo tmavých hmlovín sa tiahne pozdĺž celej Mliečnej cesty. V súhvezdí Orla je Galaxia akoby rozdelená na dva pásy, v skutočnosti za to môžu práve veľké množstvá prachu, ktoré vytvárajú akúsi „trhlinu“ v Mliečnej ceste. Vyššie možno vidieť detailnejší pohľad na štruktúru tejto časti Galaxie v južnej časti súhvezdia Orol a časti Štítu. Okrem tmavých hmlovín tu nájdeme i niekoľko hviezdokôp.

Ak chceme tieto časti oblohy s Mliečnou cestou pozorovať vo vhodnejšom čase než po polnoci, musíme počkať na druhú polovicu leta.