Objavy

Návštevníci sa často pýtajú „Čo najzaujímavejšie ste objavili?“ Udávame teda zopár zaujímavostí. Nie sú to výlučne „naše objavy“, ale podieľali sme sa na nich.

  • V1674 Her – extrémne rýchla nova, zaujímavá je však aj tým, že z archívnych pozorovaní sa zistilo, že jej pôvodcom bol intermediálny polar. Podarilo sa namerať rýchlu zmenu periódy rotácie bieleho trpaslíka veľmi skoro po vzplanutí novy. Viac v tomto článku.
  • V404 Cyg – Mohutná medinárodná kampaň sa organizovala pri vzplanutí blízkeho dvojhviezdneho systému s čiernou dierou. Naše pozorovania pomohli pri publikácii článku Repetitive patterns in rapid optical variations in the nearby black-hole binary V404 Cygni v prestížnom časopise NATURE.
  • Nízke stavy u intermediálnych polarov – vedľajší produkt dlhodobého monitoringu. Striedanie aktívnych a pokojných stavov je typické pre klasické polary. U intermediálnych polarov sa pozorovalo výnimočne. Dnes vieme, že je to bežný jav, len treba mať dostatočne dlhý pozorovací rad. Jav sa vyskytol u V1323 Her, FO Aqr, DO Dra a MU Cam.
  • V808 Aur – polar s hlbokými zatmeniami. Objavený v januári 2009 prieskumom Catalina Sky Survey. V aktívnom stave je pokles pred zatmením vo fáze -0,13 interpretovaný ako zatmenie spôsobené samotným akréčnym prúdom. Hlboké zatmenie je zakrytie horúcej škvrny sekundárnou zložkou. Horúca škvrna je tiež zakrytá samotným bielym trpaslíkom na polovicu periódy rotácie, oproti fáze hlbokého zatmenia. Objekt naďalej pozorujeme 1 metrovým VNT ďalekohľadom niekoľkokrát za sezónu. Pozorujú sa aj vysoké a nízke stavy s rozdielom 3 magnitúdy.