Hlavné podujatia roka

Nižšie je uvedený prehľad hlavných podujatí roka 2024.

Upozornenie: Realizácia mnohých podujatí je silne závislá od počasia. Nevhodné meteorologické podmienky môžu viesť k skráteniu alebo zrušeniu podujatia.