Pozorovací program

Na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle sa zameriavame na:

  • Kataklizmatické premenné, najmä dlhodobý monitoring spinových variácií intermediálnych polarov
  • Symbiotické, fotometrický aj spektroskopický monitoring
  • Zákrytové dvojhviezdy, určovanie časov miním a konštrukcia O-C diagramov pre vybrané systémy
  • Exoplanéty, určovanie parametrov planét obiehajúcich okolo iných hviezd metódou pozorovania tranzitov

    Všetko sú to buď dlhodobé monitorovacie programy, alebo pozorovania práve aktívnych objektov v rámci medzinárodných kampaní. To sú dve cesty ako sa môžu malé ďalekohľady uplatniť medzi naozaj veľkými a priniesť vedecky hodnotné výsledky.

    Na observatóriu vykonávame hlavne praktickú časť výskumu, čiže zber dát. Hlbšia analýza a publikácia výsledkov je spravidla dielom teoretických astronómov zo spolupracujúcich inštitúcií. Okrem tých uvedených v pravom stĺpci tejto stránky treba vyzdvihnúť skupinu prof. Taichi Kata z Univerzity v Kyótó, ktorá koordinuje kampane na pozorovanie tzv. superhumpov u trpasličích nov typu SU UMa.