Výsledky

Výstupom každej vedeckej práce má byť publikácia. Publikácie, ktoré vznikli aj zásluhou meraní na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle si možno prezrieť prostredníctvom služby SAO-NASA astrophysics data system.