O nás

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom spolu s jej odborným vysunutým pracoviskom, Astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle, je organizáciou odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja.

Hvezdáreň bola založená v roku 1952 a za vyše 70 rokov činnosti sa stala významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplína.

Naša činnosť je postavená na troch pilieroch – odborná práca, popularizácia, edukácia.

Odborná činnosť je sústredená na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a je zameraná na pozorovania rôznych typov premenných hviezd. Svojou polohou v Parku tmavej oblohy Poloniny máme na túto prácu priam ideálne podmienky.

Popularizačné a edukačné programy pre školy a verejnosť realizujeme na oboch pracoviskách. Na humenskej hvezdárni prednášame v aule pre 77 poslucháčov a v kupole možno sledovať slnečnú fotosféru projekčnou metódou.

V planetáriu na Kolonickom sedle môžeme premietnuť umelú nočnú oblohu, prednášať či premietať náučné filmy. A ak počasie dovolí, po zotmení je pre objednaných návštevníkov pripravené pozorovanie objektov nočnej oblohy teleskopom.

Organizačná štruktúra hvezdárne

Kontakty