O nás

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom spolu s jej odborným vysunutým pracoviskom, Astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle, je organizáciou odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja.

Hvezdáreň bola založená v roku 1952 a za vyše 70 rokov činnosti sa stala významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplína.

Naša činnosť je postavená na troch pilieroch – odborná práca, popularizácia, edukácia.

Odborná činnosť je sústredená na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a je zameraná na pozorovania rôznych typov premenných hviezd. Svojou polohou v Parku tmavej oblohy Poloniny máme na túto prácu priam ideálne podmienky.

Popularizačné a edukačné programy pre školy a verejnosť realizujeme na oboch pracoviskách.

Organizačná štruktúra hvezdárne

Kontakty

Adresa (sídlo organizácie):

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Mierová 4
066 01 Humenné

Email: vh@astrokolonica.sk

IČO: 37781421
DIČ: 2021446867


pracovníkemailtelefón
Riaditeľka
Ing. Mária Kulanová
riaditel@astrovihorlat-he.vucpo.sk
riaditel@astrokolonica.sk

0908 185 757
Odb. pracovníci – lektori
Mgr. Róbert Adam
Mgr. Peter Mikloš

adam@astrokolonica.sk
miklos@astrokolonica.sk

0915 980 090
057 / 775 2179
Odb. pracovníci – pozorovatelia
Pavel A. Dubovský
Tomáš Medulka

var@kozmos.sk
medulka@astrokolonica.sk
Manažér pre astroturizmus
Veronika Dubovská

veve@astrokolonica.sk

0917 239 455
Ekonómka
Edita Macejková

macejkova@astrokolonica.sk
057 / 775 2179
0908 847 299
Administr.-technická pracovníčka
Tatiana Rusinková

rusinkova@astrokolonica.sk

057 / 788 2430

Správa observatória: Michal Danko
Údržba observatória: Jana Matiková, Mikuláš Kostišče