Hvezdáreň v Humennom

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou a odborno-pozorovateľskou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied.

Hvezdáreň bola založená v roku 1952 a za vyše 65 rokov činnosti sa stala významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplína. Budova hvezdárne je situovaná v strede mesta a je ľahko dostupná pre návštevníkov.

IMG_4990

Poskytuje možnosť prednášok v sále pre 77 poslucháčov a pozorovania objektov nočnej oblohy moderným zrkadlovým ďalekohľadom typy Ritchey-Chretien s priemerom hlavného zrkadla 30 cm, ktorý je umiestnený v 4-metrovej kupole.

Teleskop typu Kepler s priemerom 80mm je využívaný na pozorovanie a zákresy slnečnej fotosféry.