Prehliadka observatória

Prehliadka areálu Astronomického observatória na Kolonickom sedle prebieha v sprievode odborného pracovníka.

hl.budova

Okrem informácií o areáli a práci na observatóriu zahŕňa prehliadka aj návštevu hlavnej kupoly, v ktorej sa nachádza Vihorlatský národný teleskop, druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku s priemerom hlavného zrkadla 1 meter. Návštevníkov oboznámime s problematikou svetelného znečistenia a Parkom tmavej oblohy Poloniny. Pri vhodnom počasí je prehliadka obohatená aj o pozorovanie Slnka solárnym teleskopom.

Vhodné pre: verejnosť i všetky typy škôl

Trvanie: 45 – 60 min.

Cena:  Podľa aktuálneho cenníka

Objednávka: Na prehliadku observatória je potrebné objednať sa s dostatočným časovým predstihom, najneskôr však tri pracovné dni vopred! Pre rezerváciu termínu použite tento formulár.

Letný režim: V období od polovice júna do polovice septembra používame unifikovaný spôsob návštevy observatória pod názvom „Večer pod hviezdami“. Je to trojhodinový program obsahujúci prehliadku observatória, program v planetáriu aj večerné pozorovanie. Rezerváciu možno uskutočniť pomocou špeciálneho rezervačného kalendára. Ak niekto nemá záujem o večerné pozorovanie, je ponúknutých niekoľko termínov prehliadky observatória s programom v planetáriu.