Program v planetáriu

Program v planetáriu pod umelou hviezdnou oblohou poskytuje návštevníkom verný pohľad na nočnú oblohu a so sprievodným slovom lektora je silným edukačným nástrojom vhodným pre všetky vekové kategórie.

IMG_8986

Naše planetárium je na Slovensku unikátne nielen vyhotovením kupoly, ale i dvojakou možnosťou projekcie – z klasického opto-mechanického prístroja alebo digitálneho planetária.

Konkrétny program môže byť navrhnutý lektorom alebo po konzultácii upravený podľa požiadaviek návštevníkov. Vždy sa snažíme o prispôsobenie výkladu vekovému zloženiu účastníkov, príp. ich doterajším poznatkom. Najčastejšie sa venujeme týmto témam:

  • orientácia na oblohe v aktuálny dátum a počas celého roka
  • súhvezdia, jasné hviezdy a objekty vzdialeného vesmíru
  • Slnečná sústava – Slnko, Mesiac, planéty a ich mesiace
  • súradnice, význačné body a kružnice na oblohe
  • celooblohové dokumentárne videá a animácie

Vhodné pre: školy, skupiny verejnosti – min. 15 osôb. Kapacita planetária je 50 miest.

Trvanie: 45 – 60 min.

Cena: Podľa aktuálneho cenníka

Objednávka: Na program v planetáriu je potrebné objednať sa s dostatočným časovým predstihom, najneskôr však tri pracovné dni vopred! Pre rezerváciu termínu použite tento formulár.

Letný režim: V období od polovice júna do polovice septembra používame unifikovaný spôsob návštevy observatória pod názvom „Večer pod hviezdami“. Je to trojhodinový program obsahujúci prehliadku observatória, program v planetáriu aj večerné pozorovanie. Rezerváciu možno uskutočniť pomocou špeciálneho rezervačného kalendára. Ak niekto nemá záujem o večerné pozorovanie, je ponúknutých niekoľko termínov prehliadky observatória s programom v planetáriu.