Cenník podujatí

Cena jednotlivých podujatí je nasledovná:

Prehliadka Astronomického
observatória na Kolonickom sedle
3€ / dospelý; 2€ / dieťa, študent
Večerné pozorovanie oblohy3€ / dospelý;   2€ / dieťa, študent
Prednáška3€ / dospelý;   2€ / dieťa, študent
 
Uplatňuje sa minimálne vstupné
vo výške 20€.
Program v planetáriu3€ / dospelý;   2€ / dieťa, študent
 
Uplatňuje sa minimálne vstupné
vo výške 30€.
„Večer pod hviezdami“ – balíček podujatí obsahuje
prehliadku observatória, program v planetáriu,
prehliadku oblohy s pozorovaním objektov oblohy teleskopom
10€ / dospelý;   5€ / dieťa, študent
Vstupné pre deti MŠ, žiakov ZŠ a SŠ pri podujatiach
organizovaných školou (exkurzie, výlety,..)
1€ / žiak, študent
pedagogický sprievod zdarma
Rodinné vstupnéPri vstupe rodičov s max. 4 deťmi do 15 rokov sú platiacimi návštevníkmi len rodičia s výškou vstupného pre dospelých.

Výsledná cena pre návštevníka je vždy súčtom cien podujatí, ktoré absolvoval.

Za prevedenie programu v angličtine/španielčine/ruštine je účtovaný príplatok 10€.

Držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
z celého územia Slovenska majú vstup s 50% zľavou! Členovia Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV majú vstup zdarma!

Ceny sú platné od 1. júna 2024

Cenník vo formáte PDF