Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle je vysunutým odborným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Je situované v oblasti s veľmi nízkou úrovňou svetelného znečistenia. Vďaka tomu je mimoriadne vhodným miestom na astronomické pozorovania nielen pre verejnosť ale i pre odbornú prácu.

Počiatky observatória siahajú do roku 1986, kedy si toto miesto humenskí hvezdári vyhliadli pre pozorovanie prechodu Merkúra cez slnečný disk. Pohľad na hviezdami posiatu nočnú oblohu a vzrastajúce svetelné znečistenie v Humennom ich presvedčili aby tu začali budovať astronomickú pozorovateľňu. Do podoby dnešného observatória dorástla rozširovaním prístrojového vybavenia i vybudovaním hlavnej budovy (1999) a planetária (2012).

Najväčším z astronomických prístrojov na našom observatóriu je Vihorlatský národný teleskop (VNT), dnes druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. VNT je zrkadlový teleskop s priemerom hlavného zrkadla 1 meter a je používaný pre pozorovania rôznych typov premenných hviezd, čo je hlavný odborný observačný program pracoviska. Okrem VNT tu funguje ešte ďalších päť teleskopov. Medzi ne patrí aj 50 cm teleskop Žiga, ktorý patrí Univerzite P.J.Šafárika v Košiciach.

Okrem prístrojov a zariadení na odborné pozorovania máme v areáli aj silný nástroj na edukáciu a popularizáciu v oblasti astronómie – planetárium. To bolo postavené v rámci projektu Karpatské nebo a bolo uvedené do prevádzky v roku 2012. Môžeme v ňom premietať virtuálnu nočnú oblohu, filmy v celooblohovej projekcii alebo tu môžeme prednášať na rôzne astronomické témy.

IMG_8986

Na večerné pozorovania pre verejnosť sú vyhradené teleskopy vhodné na vizuálne pozorovania. Spojenie kvalitnej optiky a tmavej oblohy vie priniesť návštevníkom nevídaný zážitok. Predpokladom je však čistá bezoblačná a najlepšie aj bezmesačná obloha. To nevieme zabezpečiť vždy. Preto sa usilujeme vyjsť návštevníkom v ústrety a vieme termín návštevy operatívne upraviť. Tiež je dôležitá istá dispozícia zo strany návštevníkov. Predovšetkým adaptácia na tmu nerušená akýmikoľvek svetelnými zdrojmi. (Vrátane mobilného telefónu!)

Pozorovania, ako aj iné podujatia pre školy a verejnosť, robíme na našom observatóriu výhradne na objednávku a prednostne v pracovné dni.

Tyfloplanetárium pre nevidiacich a slabozrakých

Vďaka spolupráci s cezhraničným partnerom z poľského Arboréta v Bolestrašiciach vzišla myšlienka vybudovať planetárium pre nevidiacich a slabozrakých – tyfloplanetárium – jediné svojho druhu na Slovensku. Osadené a spustené do prevádzky bolo v roku 2015 a je umiestnené v oddychovej zóne, neďaleko vstupu do areálu observatória.
Naše tyfloplanetárium má tvar zvona s priemerom 135 centimetrov. Z vnútornej strany tam návštevník nájde mapu severnej hviezdnej oblohy s reliéfne vyznačenými obrazcami súhvezdí z fosforeskujúcich pásikov. Pozície hviezd, predovšetkým tých najjasnejších, sú takisto vyznačené jednoduchými plastovými výčnelkami kruhového alebo hviezdicového tvaru. Čím je výčnelok väčší, tým jasnejšiu hviezdu vyobrazuje. Celé tyfloplanetárium je výškovo nastaviteľné, vďaka čomu sa môže každý nevidiaci návštevník bez problémov dotknúť hviezdnej oblohy.