Prednášky

Prednášky ponúkame predovšetkým pre všetky typy škôl ako doplnenie a rozšírenie učiva prírodovedy, fyziky a geografie. Konkrétna téma je navrhnutá a zvolená vždy po konzultácii s pedagógom na základe jeho požiadaviek a doterajších poznatkov žiakov. Po dohode radi vyhovieme požiadavke na prednášku aj skupinám z radov širokej verejnosti.

103039-OMSQ2H-100.jpg

Prednášky realizujeme na hvezdárni v Humennom v aule s kapacitou 77 miest a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v planetáriu s kapacitou 50 miest.

Medzi najčastejšie prednášané témy patria:

  • Slnečná sústava – jej vznik, zloženie, zaujímavosti o objektoch v nej
  • Architektúra vesmíru – zloženie kozmu od hviezd po veľkoškálovú štruktúru
  • Mliečna cesta – naša galaxia
  • Kozmonautika včera a dnes – história a súčasnosť letov do kozmu
  • Svetelné znečistenie a Park tmavej oblohy Poloniny

Každé prevedenie prednášky je prispôsobené veku žiakov a zloženiu poslucháčov.

Vhodné pre: všetky typy škôl, skupiny verejnosti (min. 10 účastníkov)

Trvanie: 45 – 60 min.

Cena:   Podľa aktuálneho cenníka

Objednávka:  Prednášku je potrebné si objednať s dostatočným časovým predstihom, najneskôr však tri pracovné dni vopred! Použite tento formulár.