Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

V prvých mesiacoch roka 2024 sa uskutočnil 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom už tradične zastrešuje regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Súťaž je finančne podporená dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

  1. kategória: deti predškolského veku
  2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Do celoslovenského kola mohlo z každej kategórie za každý okres postúpiť maximálne 5 prác.

Celkovo bolo do súťaže prihlásených 601 prác, čo je nový rekord v počte prihlásených diel. Vyhodnotenia súťaže sa zhostila odborná porota v zložení PaedDr. Daniela Kapráľová, Mgr. Mária Mišková a p. Tatiana Rusinková. Porota zhodnotila, že stúpa nielen kvantita, ale i kvalita prihlásených prác. Do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v prvej polovici mája, postúpilo 57 výtvarných diel. Okrem toho porota mimoriadne udelila čestné uznania trom mladým výtvarníkom.

Výstava výtvarných prác bola otvorená symbolicky v Medzinárodný deň letectva a kozmonautiky 12. apríla 2024, kedy v priestoroch MsKS Humenné prebehlo aj slávnostné odovzdanie diplomov a cien autorom víťazných prác. Za hudobné spestrenie vernisáže ďakujeme Súkromnej základnej umeleckej škole Múza. Výstava bude inštalovaná do 25. apríla 2024. Diela následne poputujú do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde sa v priebehu mája uskutoční celoslovenské kolo súťaže.

Zoznamy víťazných diel za jednotlivé okresy nájdete tu: Humenné, Medzilaborce, Snina.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie do súťaže. Autorom víťazných prác a ich pedagógom blahoželáme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *