Nočný pochod za slnovratom

Obdobie letného slnovratu nám prináša dlhé svetlé dni a krátke noci. Príďte zažiť atmosféru jednej z najkratších nocí v roku na nočnom turistickom pochode! Štartujeme večer 18. júna zo Stakčína cez Šponáreň odkiaľ sa po niekdajšej úzkokoľajke dostaneme na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Tu bude na účastníkov čakať okrem občerstvenia i program v planetáriu, pozorovanie objektov oblohy teleskopom či prehliadka observatória počas brieždenia. Podujatie uzavrie východ Slnka v jeho najsevernejšej polohe.

Na podujatie je potrebná registrácia e-mailom na vh@astrokolonica.sk . Uveďte menný zoznam účastníkov s telefonickými kontaktami. Registrácia prebieha do 15. júna alebo do naplnenia kapacity. Podujatie sa koná len pri priaznivom počasí.

OZNAM k 3.6.2022: KAPACITA PODUJATIA JE NAPLNENÁ!

Povinnou výbavou je oblečenie a obuv do vlhkého terénu a svietidlo (najlepšie čelovka). Účastnícky poplatok 5€/os. bude vyberaný na mieste zrazu účastníkov.

Tešíme sa na Vás!

Deň hvezdární a planetárií v Humennom

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom sa aj v tomto roku zapojila do celoslovensky organizovaného podujatia „Deň hvezdární a planetárií“. Hlavný program sa uskutočnil v nedeľu 10. apríla 2022 a celé podujatie bolo podporené dotáciou z rozpočtu mesta Humenné.

Rozprávky s astronomickou tematikou tvorili program podujatia pre najmenších počas nedeľného dopoludnia. Poobede si mohli návštevníci vychutnať pozorovanie Slnka špeciálnym solárnym teleskopom, čo však bolo mierne komplikované polooblačným počasím.

V popoludňajších hodinách sa pre nadšencov astronómie uskutočnila prednáška doc. RNDr. Rudolfa Gálisa PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodoved. fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V príspevku pod názvom „Na horizonte čiernej diery“ bola poslucháčom priblížená história a vývoj pohľadu na tieto gravitačné kolapsary, i najnovšie výsledky výskumu v tejto oblasti s nedávno publikovanou prvou fotografiou blízkeho okolia čiernej diery. Poslucháči sa po prednáške živo zapájali do diskusie o týchto stále záhadných objektoch vesmíru.

Vo večerných hodinách po zotmení sa vďaka priaznivému počasiu uskutočnilo pozorovanie objektov hviezdnej oblohy z kupoly a terasy hvezdárne. Návštevníci si vychutnali pohľad cez teleskopy na Mesiac v prvej štvrti, Veľkú hmlovinu v Orióne či otvorenú hviezdokopu Plejády doplnený o sprievodné slovo odborných pracovníkov hvezdárne.

Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

            V prvých mesiacoch roka 2022 sa uskutočnil 37. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom už tradične organizuje regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce.

vod logo

            Po minulom roku, kedy bol počet prihlásených prác výrazne ovplyvnený pandémiou a s ňou súvisiacimi opatreniami na školách, možno tento rok znova hovoriť o úspešnom ročníku. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 504 prác, čo je výborný návrat na úroveň posledných rokov spred pandémie. Vyhodnotenia súťaže sa ujala odborná porota v zložení Mgr. Carmen Cilipová, PaedDr. Daniela Kapráľová a Mgr. Mária Mišková. Do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v prvej polovici mája, postúpilo 49 výtvarných diel.

            Výstava výtvarných prác bola otvorená v MsKS v Humennom 8. apríla 2022, kedy prebehlo aj slávnostné odovzdanie diplomov autorom víťazných prác. Tlač bola finančne podporená dotáciou z rozpočtu mesta Humenné v rámci projektu Spoznávajme vesmír. Výstava bude inštalovaná do 24. apríla 2022.

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

  1. kategória: deti predškolského veku
  2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Do celoslovenského kola mohlo z každej kategórie postúpiť maximálne 5 prác.

Výsledkové listiny za jednotlivé okresy sú k dispozícii na týchto odkazoch:

Víťazné práce za okres Humenné

Víťazné práce za okres Snina

Víťazné práce za okres Medzilaborce

Všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie do súťaže. Autorom víťazných prác a ich pedagógom blahoželáme!

Výsledky súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Prinášame výsledky okresného kola súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ vo všetkých troch kategóriách.

KategóriaPočet účastníkov
1. kat. – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií8
2. kat.– žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. osemročných gymnázií6
3. kat.– žiaci SŠ, gymnázií a 5. – 8. roč. osemročných gymnázií5

Súťaž prebiehala v prezenčnej forme v dňoch 14. – 16. marca 2022 na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Obsahovú náplň súťaže tvorili otázky z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, kozmonautiky a astronomických prístrojov.

Výsledné poradie je nasledovné:

I. kategória – okres Humenné
1. miestoJán RusinkoZŠ Dargovských hrdinov, HE
2. miestoTomáš GerdaZŠ s MŠ Udavské
3. miestoOliver BenejZŠ s MŠ Udavské
I. kategória – okres Snina
1. miestoOlívia DžuganováZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
2. miestoPatrícia DžuganováZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
3. miestoDominik PolačkoZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
II. kategória – okres Snina
1. miestoJarmila PacolováZŠ Stakčín
2. miestoImrich KľagaZŠ Stakčín
3. miestoAlex ŠrenkZŠ Stakčín
III. kategória – okres Humenné
1. miestoRichard ČisľákGymnázium arm.gen. L.Svobodu
2. miestoMatej KomarcGymnázium arm.gen. L.Svobodu
III. kategória – okres Snina
1. miestoDavid DzubaGymnázium Snina
2. miestoRoman LytvynenkoGymnázium Snina
3. miestoDávid AndrejčíkGymnázium Snina

Víťazom gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť v súťaži. Víťazom prajeme úspešnú účasť v krajskom kole v Prešove! Vďaka patrí aj spolupracujúcim pedagógom a školám!