Pozorovali sme s Múzou

V nedeľu 16. júna 2024 zorganizovala Súkromná základná umelecká škola Múza v spolupráci s Vihorlatským múzeom, našou hvezdárňou a s finančnou podporou mesta Humenné podujatie "Hráme pod hviezdami". V jedinečnom prostredí skanzenu odznel dvojhodinový koncert v podaní žiakov hudobného odboru, orchestra Múzaband a kapely Kepasa. Tradičným bonusom bola prítomnosť odborných pracovníkov našej hvezdárne, ktorí, i … Continue reading Pozorovali sme s Múzou

Ocenenie pre vytrvalého pozorovateľa Slnka

K odbornej činnosti vykonávanej na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom už od jej počiatkov patrí zaznamenávanie slnečnej fotosféry. Tieto pozorovania robil už jej prvý riaditeľ a zakladateľ, Ján Očenáš, pred vyše sedemdesiatimi rokmi. Zákresy "viditeľného povrchu Slnka", ako sa fotosféra zvykne označovať, vykonávame každý deň, vždy keď to počasie dovolí. V kupole si na Slnko nastavíme … Continue reading Ocenenie pre vytrvalého pozorovateľa Slnka

Zavádzame rodinné vstupné

Aj vo hvezdárňach v Prešovskom samosprávnom kraji budete môcť od 1. júna 2024 využívať rodinnú vstupenku. V súlade s prorodinnou politikou kraja sa tak vychádza v ústrety viacpočetným rodinám. Za vstup na podujatie zaplatia len rodičia, pričom až štyri deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Aktuálny cenník: Prehliadka Astronomického observatória na Kolonickom sedle3€ / … Continue reading Zavádzame rodinné vstupné

Návšteva predsedu PSK

Predseda PSK, Milan Majerský, nás v pondelok 27. mája poctil návštevou na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v rámci svojho pracovného výjazdu do okresu Snina. Jednou z hlavných tém pracovných stretnutí v okrese sú aj aktuálne, či budúce investície a projekty, ktoré majú za cieľ zlepšiť život a vybavenosť okresu. Práve prebiehajúci projekt našej hvezdárne … Continue reading Návšteva predsedu PSK

Pozvánka na Deň Slnka 4. mája 2024

Pozývame Vás osláviť s nami Deň Slnka na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle! Podujatie sa uskutoční v sobotné popoludnie 4. mája 2024 v priestoroch kolonického observatória.Začneme sprevádzanou prehliadkou areálu tohto odborného pracoviska o 15.00 hod. Po nej bude nasledovať pozorovanie Slnka naším novým solárnym teleskopom, ktorý pri príležitosti Dňa Slnka slávnostne uvedieme do prevádzky a … Continue reading Pozvánka na Deň Slnka 4. mája 2024