Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

V prvých mesiacoch roka 2024 sa uskutočnil 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom už tradične zastrešuje regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Súťaž je finančne podporená dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl … Continue reading Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

Úspešný Deň hvezdární a planetárií

Aj v tomto roku sme sa zapojili do celoslovensky organizovaného podujatia „Deň hvezdární a planetárií“. Program sa uskutočnil na oboch pracoviskách Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.             V sobotný podvečer 16. marca hostilo Astronomické observatórium na Kolonickom sedle návštevníkov, ktorí mohli zhliadnuť program v planetáriu tvorený celooblohovými videami a projekciou nočnej oblohy pomocou digitálneho prístroja planetária. Počasie, žiaľ, neumožnilo pozorovať objekty … Continue reading Úspešný Deň hvezdární a planetárií

Vyhlásenie súťaží na rok 2024

Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí" Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom vyhlasujú 39. ročník celoslovenskej súťaže "Vesmír očami detí". Súťaž prebieha v dvoch etapách:1. okresné kolo (Humenné, Medzilaborce, Snina)2. celoslovenské kolo Súťaží sa v kategóriách: 1. kat. – deti predškolského veku2. kat. – 0. – 4. ročník ZŠ3. kat. – 5. – 9. ročník ZŠ … Continue reading Vyhlásenie súťaží na rok 2024

Perzeidy na kolonickom nebi

Priaznivú lunáciu počas tohtoročného maxima najpopulárnejšieho meteorického roja využili účastníci astrokempu „Perzeidy 2023“. Ten zorganizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov na pôde Astronomického observatória na Kolonickom sedle, v Parku tmavej oblohy Poloniny, v termíne od 7. do 13. augusta 2023. Spoločne pri slnečných hodinách. Foto: R. Adam Pri pozorovaní. Foto: R. Adam Počasie dovolilo … Continue reading Perzeidy na kolonickom nebi

Nočný pochod za slnovratom

Obdobie letného slnovratu nám prináša dlhé svetlé dni a krátke noci. Príďte zažiť atmosféru jednej z najkratších nocí v roku na nočnom turistickom pochode! Štartujeme večer 18. júna zo Stakčína cez Šponáreň odkiaľ sa po niekdajšej úzkokoľajke dostaneme na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Tu bude na účastníkov čakať okrem občerstvenia i program v planetáriu, … Continue reading Nočný pochod za slnovratom