Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom vyhlasujú 36. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“.

Súťaž prebieha v dvoch etapách:
1. okresné kolo (Humenné, Medzilaborce, Snina)
2. celoslovenské kolo

Súťaží sa v kategóriách:
1. kat. – deti predškolského veku
2. kat. – 0. – 4. ročník ZŠ
3. kat. – 5. – 9. ročník ZŠ
4. kat. – ZUŠ 0. – 4. ročník ZŠ, prípravné štúdium ZUŠ
5. kat. – ZUŠ 5. – 9. ročník ZŠ

Pre zaradenie do súťaže je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

 • maximálny formát práce A2
 • práca jednotlivca, nie kolektívu
 • najviac 10 prác za školu v každej kategórii
 • práca vzadu označená pečiatkou školy
 • práca musí na zadnej strane obsahovať paličkovým písmom čitateľne tieto údaje:
  • názov práce
  • meno a vek autora
  • kategóriu
  • triedu
  • meno vyučujúceho

Na označenie práce potrebnými údajmi môžete použiť tento vzor.

Práce doručte osobne na hvezdáreň alebo pošlite poštou/kuriérom (neprehnuté) do 9. apríla 2021!

Do celoslovenského kola vyberie odborná porota z každej kategórie maximálne 5 prác.

O výsledkoch okresného kola výtvarnej súťaže budú všetky zúčastnené školy oboznámené. Víťazi jednotlivých kategórií budú e-mailovou poštou na školu pozvaní na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdanie diplomov 16. apríla 2021 za postup do celoslovenského kola. Miesto a čas vernisáže a trvanie výstavy víťazných prác bude včas oznámené. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa uskutoční len online forma výstavy a diplomy budú víťazom zaslané poštou.

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.

Sme medzi najlepšími v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji

S hrdosťou a vďakou oznamujeme, že sme získali ocenenie od Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Tá ocenila tri organizácie a jednu osobnosť v dvoch kategóriách.

Naša hvezdáreň získala ocenenie za realizáciu pútavých produktov cestovného ruchu pre návštevníkov svojich zariadení, najmä Astronomického observatória na Kolonickom sedle, ktoré zaznamenalo v roku 2020 rekordnú návštevnosť.

Viac informácií možno nájsť v autorskom článku na stránke KOCR Severovýchod Slovenska.

Veľká konjunkcia 21.12.2020

Koncom roka 2020, v deň zimného slnovratu 21. decembra, nás na oblohe čaká zaujímavý úkaz, tesné priblíženie planét Jupiter a Saturn. Túto veľkú konjunkciu budeme môcť pozorovať krátko po západe Slnka nad juhozápadným obzorom, až kým obe planéty nezapadnú (okolo 17.00 hod. SEČ, v závislosti od miestneho horizontu).

Veľká konjunkcia, ako sa tesné priblíženie Jupitera a Saturna na oblohe často nazýva, nastáva každých približne 20 rokov. Tá aktuálna bude zaujímavá tým, že planéty sa k sebe navzájom premietnu na oblohu najtesnejšie od r. 1623. Ich vzdialenosť na nebeskej sfére bude len 0,1° (alebo 6 oblúkových minút), čo je len pätina priemeru mesačného kotúča. Poľahky sa teda obe naraz „zmestia“ do zorného poľa väčšiny ďalekohľadov. Okrem samotných planét budú teleskopom viditeľné i 4 najväčšie mesiace Jupitera a tiež Titan, najväčší mesiac Saturna.

Pripravované pozorovanie tohto úkazu pre verejnosť bude kvôli súčasnej epidemiologickej situácii súvisiacej so šírením koronavírusu realizované len vo virtuálnom priestore. V prípade priaznivého počasia bude na oficiálnom facebookovom profile hvezdárne premietaný online živý prenos z teleskopu na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Toto online pozorovanie bude prebiehať od cca 15.30 hod. do 16.30 hod., keďže z juhovýchodného obzoru Kolonického sedla ukrajujú kopce pohoria Vihorlatu.

Ak aj v samotný deň veľkej konjunkcie nebude pozorovanie možné, netreba zúfať. Sledovať vzájomné približovanie sa týchto planét možno počas prvých dvoch dekád decembra nad juhozápadným obzorom krátko po západe Slnka. Ku koncu roka však obe planéty prestanú byť pozorovateľné, keďže sa na nebeskej sfére uhlovo výrazne priblížia k našej materskej hviezde.

V súvislosti s týmto úkazom možno ešte spomenúť, že práve veľká konjunkcia Jupitera a Saturna býva považovaná za jedno z možných vysvetlení tzv. betlehemskej hviezdy, o ktorej hovorí Biblia v časti o Ježišovom narodení (úvod 2. kapitoly Matúšovho evanjelia). Snáď bude v závere tohto hektického roka znova pozitívnym symbolom prichádzajúceho svetla.

10 rokov Parku tmavej oblohy POLONINY

Áno, v týchto dňoch PARK TMAVEJ OBLOHY POLONINY ( PTOP) oslavuje prvú dekádu od svojho založenia 3.12.2010. A to je aj čas na analýzu a zhodnotenie zámerov a cieľov, ktoré si dali zakladatelia PTOP pred desiatimi rokmi. Trochu histórie nezaškodí…   
V roku 2009 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom začala  na slovensko – poľskom pohraničí realizovať projekt KARPATSKÉ  NEBO, ktorý rozhýbal astronomické aktivity na oboch stranách hranice. Medzi dlhodobé ciele projektu v oblasti ochrany životného prostredia si autori projektu dali za úlohu  previesť  analýzu a informatívne pôsobiť v regióne hlavne v oblasti svetelného znečistenia, čo aj odznelo 6. októbra 2009 v prednáške Pavla Rapavého “Tmavé nebo” na Úvodnej konferencii projektu Karpatské nebo v Humennom.

2. konferencia projektu, ktorá sa konala 17. – 19. júna 2010 v gmine Wišňova v Poľsku s titulom “ Astronómia a ochrana životného prostredia” bola vlastne svojim obsahom celá zameraná na problematiku svetelného znečistenia.

Pavol Rapavý z Hvezdárne v Rimavskej Sobote
prof. Krainer z Krakowskej univerzity

Na tretej konferencii v poradí projektu Karpatské nebo s podtitulom „Kolos 2010 – Astronómia a rozvoj záujmu o prírodné vedy“, bol 3. decembra 2010  vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny. Udialo sa to v Eurohoteli Vihorlat v Snine pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 a PTO Poloniny bol vyhlásený ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku. Memorandum podpísali zástupcovia týchto organizácií:

 • Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Správa NP Poloniny
 • Slovenský zväz astronómov amatérov
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
 • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Aký máme park?

Park tmavej oblohy Poloniny:
rozloha 48 519, 0131 ha
Bortle: 2-3
Ø 21,5 mag/arcsec2
21,3 – 21,7 mag/arcsec2
MHV 7,4 mag

Ciele parku:
Informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území. Zvýšenie záujmu o prírodnú oblohu => podpora astronomických aktivít a produktov. Informovať aj o denných aktivitách v PTOP aj NP => podpora turistických produktov.
Vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, trvalo udržateľná úroveň SZ = zachovanie nočného prostredia = nutná podmienka pre vykonávanie aktivít pod tmavou oblohou
Propagovať – vytvoriť systém  propagačných miest,, cieľom ktorých  je  propagácia ochrany prírodne tmavej nočnej oblohy, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením.

A čo ďalej?

Na území Parku boli vytvorené stále propagačné miesta:

 1. Informačné centrum PTO Poloniny, Observatórium a planetárium, Kolonické sedlo
 2. Beskydský panteón, Jalová
 3. Vodná nádrž Starina
 4. Dvere do Polonín, Ulič
 5. 49.rovnobežka, Uličské Krivé
 6. Symbolický cintorín obetí svetelného znečistenia, Zboj
 7. Náučný chodník“Pod Tmavou Oblohou“, Nová Sedlica

V tomto smere patrí obdiv za ich nápady a realizáciu p. Begénimu a p. Rapavému.

Svetlo nepozná hranice

8. marca 2013 bol na poľskej strane Polonín vyhlásený Park hviezdneho neba Bieščady s rozlohou 113 846,41 ha. Tu patrí poďakovanie hlavne p. Burymu a p. Ďurišovi. Z iniciatívy  riaditeľa Užanského národného parku p. Byrkoviča bol 11. júna 2016 založený Zakarpatský Park Tmavej Oblohy s rozlohou
46 302 ha.

Na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle 9. septembra 2016 boli uvedené 3 parky v rámci koordinácie aktivít spojené do jednotného celku – TRI Park Tmavej Oblohy „Východné Karpaty”.

RNDr. Igor Kudzej, CSs.,
riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom
3. decembra 2020