Konferencia Kolos 2021

V dňoch 2.12. až 3.12.2021 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú konferenciu pod názvom Kolos 2021. Netradičná bola organizačná forma. Aktuálne pandemické opatrenia nedovolili prezenčnú formu, účastníci komunikovali len elektronicky na platforme poskytnutej spoluorganizátorom – Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice. Ďalšími spoluorganizátormi boli Slovenská astronomická spoločnosť, Slovenský zväz astronómov a Neinvestičný fond Teleskop. Konferencia sa konala ako súčasť riešenia projektu APVV-20-0148 „Od interagujúcich dvojhviezd ku exoplanétam“. Konferencie sa zúčastnilo 38 astronómov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny, ktorí predniesli 28 odborných príspevkov. Už tieto počty možno považovať za úspech. Nijako výrazne nezaostávajú za bežnými ročníkmi v minulosti. Dá sa teda povedať, že sa podarilo usporiadať takmer plnohodnotnú konferenciu. „Takmer“ preto, lebo Kolos bol vždy vyhľadávaný práve pre ten ľudský rozmer, keď účastníci bývali tri dni prakticky v sústavnom kontakte zažívajúc okrem prednášok aj rôzne iné sociálne kontakty. Skromnou náhradou tejto spoločenskej stránky podujatia bola prezentácia publikácie „Kolosiáda – Ilustrovaný sprievodca históriou konferencií o premenných hviezdach 2004-2019“. Vihorlatská hvezdáreň ju pripravila k pätnástemu výročiu konferencie a bude rozoslaná aj v tlačenej forme pravidelným účastníkom.

Program konferencie s linkami na originálne prezentácie

Continue reading „Konferencia Kolos 2021“