Oznam o zrušení podujatí pre verejnosť

V súlade s nariadeniami štátnych orgánov oznamujeme, že:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
a Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
sú pre verejnosť zatvorené až do odvolania.

Zrušené sú všetky plánované podujatia s účasťou verejnosti a škôl,
vrátane večerných pozorovaní pre verejnosť na oboch pracoviskách.

Prípadné náhradné termíny podujatí budú včas oznámené.

Ďakujeme za pochopenie.

Aktuálne astrofoto #1

V čase obmedzenej prevádzky spôsobenej preventívnymi opatreniami pred šírením koronavírusu a nemožnosti sprevádzať verejnosť pri prehliadkach oblohy, Vám chceme aspoň touto cestou prinášať aktuálne pohľady na oblohu.

Pracovníci našej hvezdárne sa venujú aj astrofotografii, teda fotografickému zaznamenávaniu objektov oblohy. Najčastejšie využívajú možnosť fotiť zo zázemia kolonického observatória s absenciou svetelného smogu.

Počas celej jari budeme môcť nadránom ešte za tmy pozorovať nad juhovýchodným obzorom trojicu planét – Mars, Jupiter a Saturn. Na snímke z 18. marca 2020 nižšie môžete vidieť túto trojku v konjunkcii s Mesiacom, ktorý sa v tom čase blížil k novu.

Planéty postupne menia svoje polohy na hviezdnom pozadí, pozorné oko si všimne zmenu voči hviezdam aj v priebehu jednotlivých dní. Kde presne sa planéty nachádzajú a v akom čase môžete nájsť nižšie alebo zistiť priamo napr. pomocou voľne šíriteľného softvéru Stellarium.

Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

Dňa 11. marca 2020 prebehlo na našej hvezdárni vyhodnotenie regionálneho kola (okr.HE, ML, SV) výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Odborná porota v zložení Mgr. Mária Mišková, PaedDr. Daniela Kapraľová a Mgr. Carmen Cilipová vybrala spolu 52 prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola súťaže.

vod logo

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

  1. kategória: deti predškolského veku
  2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Do celoslovenského kola mohlo z každej kategórie postúpiť maximálne 5 prác.

Výsledkové listiny za jednotlivé okresy sú k dispozícii na týchto odkazoch:

Výsledky okr. Humenné
Výsledky okr. Medzilaborce
Výsledky okr. Snina

Všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie do súťaže. Autorom víťazných prác a ich pedagógom blahoželáme!

Medzinárodná konferencia KOLOS 2019

V dňoch 5.12. až 7.12.2019 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú konferenciu pod názvom Kolos 2019. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Neinvestičný fond Teleskop. Konala sa ako súčasť riešenia projektu APVV-15-0458 „Interagujúce dvojhviezdy – kľúč k pochopeniu vesmíru“.

Časť konferencie prebehla v kultúrnom dome v Stakčíne

Konferencie sa zúčastnilo 60 astronómov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Zaznelo 42 ústnych odborných príspevkov a 5 príspevkov bolo  prezentovaných vo forme posterov. Využili sa 3 konferenčné sály: Vo štvrtok Kultúrny dom v Stakčíne, v piatok planetárium na Kolonickom sedle v sobotu reštaurácia hotela Armales v Stakčíne. Čo sa týka počtu príspevkov bol to jednoznačne najbohatší ročník Kolosu.

Celé podujatie sa konalo v duchu 20-teho výročia podpisu Zmluvy o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom a Astronomickým observatóriom Odesskej národnej univerzity.  Preto aj prvý príspevok bol venovaný zhrnutiu tejto dlhoročnej spolupráce. Riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne, RNDr. Igor Kudzej, CSc., sa sústredil hlavne na proces inštalácie Vihorlatského národného teleskopu a výsledky jeho práce.

Naše planetárium využívame aj ako konferenčnú sálu

Ďalej už konferencia pokračovala odborným programom vo zvyčajnom formáte. Program bol rozdelený do 4 sekcií: Výsledky založené na pozorovaniach na Kolonickom sedle; Výskum premenných hviezd všeobecne; Iné astrofyzikálne oblasti; Astroturistika, vzdelávanie a parky tmavej oblohy.  Okrem skúsených astronómov vystúpilo aj potešiteľné množstvo mladých hvezdárov, študentov a doktorandov. V tomto smere boli zastúpené: naša Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Jagellonská univerzita v Krakove, Univerzita v Szegede,  Národná univerzita I.I. Mečnikova v Odesse, Odesská národná morská univerzita, Národná univerzita I. Franka vo Ľvove, Národná univerzita T. Ševčenka v Kyjeve. Z hľadiska budúcnosti pozorovaní na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle bol zaujímavý príspevok M. Ryabova o pozorovacej kampani aktívnych galaktických jadier, ktorá sa koná v medzinárodnej spolupráci Rádioastronomického ústavu Ukrajinskej akadémie vied, Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity, Rádioastronomického centra vo Ventspilse v Lotyšsku a teraz aj Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Súčasné rádio a optické pozorovania dvoch objektov sa už uskutočnili. Kampaň bude pokračovať s rozšírením o ďalšie ciele a pribudnú aj ďalšie prístroje, rádioteleskopy aj optické ďalekohľady.

Spoločná fotografia účastníkov konferencie

Druhý konferenčný večer vždy patrí oddychovým prednáškam o cestovateľských zážitkoch účastníkov. Tentoraz dominovala správa T. Hegedusa o organizácii Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky v Maďarsku. Dokumentoval aké náročné je zorganizovať podujatie takého veľkého rozsahu, ale v závere aj povzbudil slovenských kolegov k nasledovaniu. Benefitom je totiž veľké zomknutie všetkých ľudí, ktorí sa astronómii v krajine venujú, či už profesionálne, alebo amatérsky.  Ako spoločenská udalosť konferencie sa po mnohých rokoch zopakovala atraktívna exkurzia do priehradného múra vodnej nádrže Starina.

Z priehradného múru Stariny

Záverečné slovo patrilo G. Sekovi z Mládežníckeho observatória v poľských Niepolomicach. Takéto vystúpenia mávajú zvyčajne slávnostný a viac-menej formálny charakter. Avšak skúsený pedagóg využil príležitosť na formovanie mladých vedcov. Upozornil lektorov aj na niektoré chyby, ktorých sa vo svojich prezentáciách dopustili.

Deň PSK s tranzitom Merkúra

Pozývame Vás na pozorovanie pomerne zriedkavého úkazu – prechodu planéty Merkúr popred slnečný disk. Pozorovanie tohto tranzitu obohatí Deň Prešovského samosprávneho kraja 11. novembra 2019.

Pri priaznivom počasí Vás od 13.30 hod. radi privítame na oboch našich pracoviskách – na hvezdárni v Humennom a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Keďže v tomto období zapadá Slnko skoro, pozorovanie bude možné len do cca 15-tej hodiny.

Perzeidy na kolonickom nebi

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s MO SZA v Humennom už tradične každý rok organizuje niekoľkodňový astrokemp „Perzeidy“. Hoci tento rok pozorovaniam najznámejšieho meteorického roja nepriala fáza Mesiaca, na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle sa od 7. do 13. augusta 2019 zišlo celkom 15 odhodlaných pozorovateľov. Celé podujatie bolo podporené dotáciou od Slovenského zväzu astronómov.

Pozorovatelia v akcii vo svite Mesiaca

Počas astrokempu sme sa venovali nielen vizuálnym pozorovaniam, ale niekoľkí z nás sa snažili aj zachytiť meteory na čipy digitálnych zrkadloviek. Počasie nám prialo tri zo šiestich nocí, ktoré sme na kolonickom observatóriu strávili. Výsledkom pozorného sledovania nočnej oblohy počas 13 hodín čistého pozorovacieho času je 909 záznamov o preletoch meteorov. Podľa našich pozorovateľov patrilo 651 stôp perzeidám. Pozorovania sú priebežne spracované a odosielané do databázy International Meteor Organization. Tu poslúžia odborníkom študujúcim prúd meteoroidov pochádzajúci z kométy 109P/Swift-Tuttle, ktorá je materským telesom nami sledovaného meteorického roja.

Naši neúnavní astrofotografi sa tiež môžu pochváliť peknými úlovkami. Medzi nimi vyniká bolid z noci maxima aktivity Perzeíd. Bol vôbec najjasnejším pozorovaným meteorom celej expedície s jasnosťou odhadnutou na -4 až -5 mag.

Najjasnejší bolid tohtoročnej expedície

Počas astrokempu sme sa emailovo pozdravili so známym českým astrofotografom Petrom Horálkom, ktorý nás s radosťou upozornil na Astronomickú snímku dňa NASA pre 12. august tohto roka. Zaspomínali sme si ňou na minuloročnú expedíciu, keďže ňou bola fotografia „pršania perzeíd“ nad kolonickým planetáriom z augusta 2018.

Dúfame, že sa o rok pri trochu lepších pozorovacích podmienkach znova stretneme na observatóriu v Parku tmavej oblohy Poloniny.

Mgr. Peter Mikloš
odborný pracovník hvezdárne

Poznávacia cesta blízkymi Karpatami

V rámci projektu „Vesmír na dlani 2017„, v ktorom je naša hvezdáreň jedným z partnerov, sa 10. – 12. júna 2019 uskutočnila study tour, teda poznávacia cesta po časti Karpát v poľsko-slovenskom pohraničí. Táto oblasť je známa najmä mimoriadne zachovalou prírodou a s tým súvisiacou nízkou úrovňou svetelného znečistenia.

Poznávacia cesta sa začala na našom Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde sme okolo poludnia 10. júna privítali účastníkov study tour z Poľska. O 14.00 hod. bola oficiálne otvorená a spustená do prevádzky hlavná investícia hvezdárne v rámci tohto projektu – mobilná astronomická rotačná stanica – M.A.R.S. Je to pozorovacia plošina určená pre návštevníkov večerných pozorovaní oblohy.

Neskôr v popoludňajších hodinách sa účastníci presunuli na Hvezdáreň Roztoky. Toto pracovisko organizačne patrí Podduklianskemu osvetovému stredisku vo Svidníku, ktoré je ďalším partnerom projektu „Vesmír na dlani 2017“. Po prehliadke prístrojového vybavenia hvezdárne a večeri sa cestovatelia po zotmení venovali pozorovaniam dostupných objektov nočnej oblohy teleskopmi.

11. jún začal pre účastníkov study tour návštevou Medzilaboriec s následným presunom do Poľska. Na druhej strane našej severovýchodnej štátnej hranice možno nájsť Bieščadský národný park, ktorý je medzi našimi severnými susedmi veľmi obľúbeným miestom na pešiu turistiku. Niekoľko vyhliadkových miest, napr. pri obci Zubracze a pri Wetline si prezreli aj naši cestovatelia. Po obede v Stuposianoch bola pre nich pripravená prehliadka školského mládežníckeho centra v tej istej obci. Návšteva Bieščad pokračovala u Pavla Ďuriša vo Dwerniku, ktorý prevádza nočné pozorovania objektov oblohy v tejto turisticky atraktívnej oblasti. Záverečná cesta dňa viedla do Muczneho, malej usadlosti s 30-timi stálymi obyvateľmi v samom srdci Bieščad.

Po raňajkách v posledný deň study tour absolvovali účastníci prehliadku výstavného pavilónu a zubrej zvernice Nadlesníctva Stuposiany v propagačnom centra lesníctva v Mucznom. Následne sme sa presunuli do Cisowej, kde sme si prezreli vyhliadkovú terasu a slnečné hodiny, investíciu vedúceho partnera projektu.

Study tour bola ukončená obedom v Bolestrašiciach, kde sa zároveň začala konferencia projektu Vesmír na dlani 2017. V jej úvode predniesli svoje príspevky aj pracovníci Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Mgr. Peter Mikloš referoval o postupe realizácie plánov spomínaného projektu a Mgr. Róbert Adam prednášal o vývoji satelitnej fotografie v 20. storočí.

KOLOS 2018 – medzinárodná konferencia o výskume premenných hviezd

V dňoch 6.12. až 8.12.2018 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú konferenciu pod názvom Kolos 2018. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Neinvestičný fond Teleskop. Konala sa ako súčasť riešenia projektu APVV-15-0458 „Interagujúce dvojhviezdy – kľúč k pochopeniu vesmíru“. Konferencie sa zúčastnilo 42 astronómov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Zaznelo 24 ústnych odborných príspevkov a dva príspevky boli prezentované vo forme posterov. Využili sa 3 konferenčné sály: Vo štvrtok planetárium na Kolonickom sedle, v piatok aula Vihorlatskej hvezdárne v Humennom a v sobotu reštaurácia hotela Armales v Stakčíne.

IMG_1202

Konferencia mala tento rok o niečo slávnostnejší úvod ako zvyčajne. Na budove planetária na Kolonickom sedle bola odhalená tabuľa informujúca o tom, že bolo zriadené Observatórium Kolonica ako technologické pracovisko Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ v Košiciach.  Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ ústavu fyzikálnych vied Dr. h. c., Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Znamená to, že na Kolonickom sedle sa budú paralelne rozvíjať dve observatóriá. Detašované pracovisko Vihorlatskej hvezdárne v Humennom a pracovisko UPJŠ. Pravdaže táto spolupráca nie je nová, keďže už niekoľko rokov na Kolonickom sedle pracuje 0,5m ďalekohľad UPJŠ. Teraz sa však spolupráca dostáva na formálne novú, vyššiu úroveň.

IMG_7942 - kópia.JPG

Odborný program konferencie bol tradične rozdelený do 4 sekcií: Výsledky založené na pozorovaniach na Kolonickom sedle; Výskum premenných hviezd; Iné astrofyzikálne oblasti; Astroturistika, vzdelávanie a parky tmavej oblohy. Druhý konferenčný večer vždy patrí oddychovým prednáškam o cestovateľských zážitkoch účastníkov. Tentoraz P. A. Dubovský informoval o astronómii na ostrove Madeira, I. Kudzej o svojej účasti na konferencii IWARA v Peru, G. Stachowski a V. Marsakova o Medzinárodnej astronomickej olympiáde v Pekingu a J. Jagla o cestách za zatmením Slnka. K programu konferencie neoddeliteľne patria aj spoločenské udalosti. Organizátori sa usilujú v rámci nich predstaviť turisticky zaujímavé miesta regiónu a tak piatkové popoludnie patrilo exkurzii do humenského kaštieľa.

V sekcii venovanej výsledkom Astronomického observatória na Kolonickom sedle odzneli  príspevky riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne I. Kudzeja a hlavného pozorovateľa P. A. Dubovského. Po deviatich rokoch zavítal na Kolos I. L. Andronov z Odeskej národnej námornej univerzity, koordinátor najdhšie trvajúceho pozorovacieho programu kolonického observatória – hľadanie spinových variácií intermediálnych polarov. V prehľadovej prednáške hovoril o projekte Inter longitude astronomy, v rámci ktorého sa vybrané intermediálne polary pozorujú. Konkrétne výsledky u jednotlivých objektov prezentoval V. Breus. O aktuálnom stave vývoja softvéru CoLiTecVS určeného na automatické spracovávanie fotometrických pozorovaní informoval O. Briuchovetskij z Ukrajiny.

IMG_1228

Obsahovo najbohatšia bola sekcia venovaná výskumu premenných hviezd všeobecne. Bola to pekná ukážka aká rôznorodá je oblasť výskumu premenných hviezd. Príspevky sa venovali rôznym druhom objektov: symbiotické premenné, kataklizmatické, aktívne galaktické jadrá a kvazary, pulzujúce premenné typu Delta Sct a RR Lyr, tesné zákrytové dvojhviezdy. Hovorilo sa aj o rôznych pozorovacích metódach a metódach analýzy observačných dát. Pestré bolo aj zloženie lektorov. Od profesorov (I. L. Andronov, S. Zola) po amatérskych astronómov (M. Kamenec). Bohaté zastúpenie mali študenti a doktorandi. Štyria z Maďarska, traja z Ukrajiny a jeden príspevok bol od študenta UPJŠ v Košiciach P. Gajdoša.

IMG_1258

V sekcii iných astrofyzikálnych oblastí sa hovorilo o asteroidoch, zákrytoch, modelovaní svetelných kriviek supernov, digitalizácii archívnych fotografií na sklenených platniach a zaznel tu aj príspevok S. Mackovjaka z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach o monitorovaní žiarenia hornej atmosféry pomocou prístroja AMON, ktorý je nainštalovaný aj na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

IMG_1339

V záverečnej sekcii sme sa dozvedeli o niektorých metódach výučby astronómie pre deti v Odesse a o niektorých novinkách a plánovaných projektoch na území Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty.

Záverečné slovo, opäť tradične, patrilo H. Brancewiczovi, čestnému predsedovi Poľského združenia astronómov amatérov. Zdôraznil hlavne ľudský charakter konferencie Kolos, ktorá umožňuje vznik nových priateľstiev, ale aj stretnutia priateľov po mnohých rokoch. Skutočne aj v časoch rýchleho internetu nestrácajú osobné stretnutia vedcov svoj význam. Zdá sa, že skôr naopak, rastie potreba pochváliť sa svojimi výsledkami, či hľadať riešenia jednotlivých problémov pri živej diskusii s kolegami. Dôkazom toho je aj stále bohatá účasť na konferencii Kolos, ktorá sa koná v nie ľahko dostupnom regióne.

Astrokemp Perzeidy 2018

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle hostilo aj v tomto roku odborno-pozorovateľský astrokemp „Perzeidy 2018“. V termíne od 7. do 14. augusta 2018 sa počas každej noci venovalo 12 účastníkov vizuálnemu pozorovaniu meteorov roja Perzeidy podľa metodiky International Meteor Organization (IMO). Ďalší traja členovia expedície mali na starosti zachytávanie meteorov fotograficky. Medzi nimi bol aj vzácny hosť, český astrofotograf, p. Petr Horálek, ktorý pôsobí ako fotoambasádor pre Európske južné observatórium v Čile.

Účastníci astrokempu. Foto R.Adam
Účastníci astrokempu. Foto: R.Adam

Počasie prialo pozorovaniam takmer každú noc, len dve boli jasné iba z časti. Veľmi dobré pozorovacie podmienky na odrazili na výslednom počte zaznamenaných meteorov, ktorých bolo celkom 2947. Perzeidám patrilo 2384 a sporadickým (iným, náhodným) meteorom 563 záznamov. Vizuálne pozorovania prebiehali v jednej alebo dvoch skupinách zložených zo 4 až 6 účastníkov. Celkový čas pozorovaní predstavoval 24 hodín a 35 minút pozorovacieho času.

Perzeidy 2018_lowcompress
Perzeidy. Foto: B.Pankovčin

Hlásenia o prelete meteoru obsahujú jasnosť meteoru a jeho rojovú príslušnosť, teda či daný meteor bol „perzeidou“. Sú to dáta najviac požadované pre potreby IMO, pretože analýza týchto dát môže napovedať o rozložení častíc v prúde meteoroidov roja. Ten tvoria čiastočky materiálu pochádzajúceho z kométy 109/P Swift-Tuttle, ktorej dráhu pretína naša planéta každorčne práve v období okolo 12. augusta. Spätne takto možno dať do súvisu aktivitu meteorického roja s aktivitou kométy.

Program astrofotografie bol úspešný hlavne vďaka zachyteniu niekoľkých jasných meteorov – bolidov. Nadšenie vyvolal najmä bolid z maximovej noci, ktorý rozžiaril oblohu 12. augusta o 23.55 hod. LSEČ. Odhady jasnosti bolidu sa ustálili na -8 magnitúde. Pre porovnanie najjasnejšia hiezda nočnej oblohy, Sírius, dosahuje jasnosť -1,5 mag, Venuša v maximume jasnosti cca -4,5 mag a Mesiac v splne -13 mag (čím je objekt jasnejší, tým je magnitúda nižšia, preto znamienko – ). Stopu po prelete tohto bolidu bolo v atmosfére badať voľným okom ešte nasledujúcich 10 min.

Bolid z Perzea. Foto P.Horálek
Bolid z Perzea. Foto: P.Horálek

V rámci denného programu sa účastníci okrem spoločenských hier a oddychu venovali aj astroturistike, keď absolvovali trasu Malej cesty planét z kolonického observatória na rekreačno-športový areál Bejvoč v obci Kolonica a dvakrát zdolali Kolonické skaly na úbočí vrchu Nežabec. Na zabezpečenie stravy pre účastníkov bola využitá aj dotácia od Slovenského zväzu astronómov.