Podujatia pre verejnosť sa nekonajú!

V súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a zákazom vychádzania oznamujeme, že:

od 25. novembra 2021 do odvolania
sa na oboch pracoviskách Vihorlatskej hvezdárne v Humennom podujatia pre verejnosť nerealizujú.

Ďakujeme za pochopenie.

Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ prebehlo na našej hvezdárni 14. marca 2021. Napriek pretrvávajúcemu obmedzeniu vo fungovaní škôl bolo do súťaže prihlásených 177 výtvarných prác z 24 materských, základných a základných umeleckých škôl okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Odborného vyhodnotenia 36. ročníka tejto súťaže sa ujala Mgr. Mária Mišková, ktorá vybrala spolu 35 prác postupujúcich do celoslovenského kola súťaže do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Víťaznými prácami sa môžete pokochať v našej virtuálnej výstave.

vod logo

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

 1. kategória: deti predškolského veku
 2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
 3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
 4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
 5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Do celoslovenského kola mohlo z každej kategórie postúpiť maximálne 5 prác.

Výsledkové listiny za jednotlivé okresy sú k dispozícii na týchto odkazoch:

Výsledky okr. Humenné
Výsledky okr. Medzilaborce
Výsledky okr. Snina

Všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie do súťaže. Autorom víťazných prác a ich pedagógom blahoželáme!

Výsledky súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Prinášame výsledky okresného kola súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ vo všetkých troch kategóriách.

KategóriaPočet účastníkov
1. kat. – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií11
2. kat.– žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. osemročných gymnázií6
3. kat.– žiaci SŠ, gymnázií a 5. – 8. roč. osemročných gymnázií1

V prvej a druhej kategórii boli prihlásení súťažiaci len za okres Humenné. V tretej kategórii iba jeden súťažiaci za okres Snina. Súťaž prebiehala elektronicky. Na emailom zaslané otázky mali súťažiaci vyhradený čas, po ktorom zaslali odpovede späť. Výsledné poradie je nasledovné:

I. kategória
1. miestoTomáš GerdaZŠ s MŠ Udavské
2. miestoJán RusinkoZŠ Dargovských hrdinov, HE
3. miestoDaniel FedákZŠ Hrnčiarska, HE
II. kategória
1. miestoRichard ČisľákZŠ Pugačevova, HE
2. miestoTadeáš KomanZŠ Hrnčiarska, HE
3. miestoSoňa ČisľákováZŠ Pugačevova, HE
III. kategória
1 miestoMiroslav FerjákGymnázium Snina

Podľa inštrukcií Slovenskej ústrednej hvezdárne (SÚH) v Hurbanove ako hlavného organizátora súťaže platí, že ak sa situácia s koronavírusom nezlepší a nebude možné realizovať krajské kolá prezenčne, bude krajské kolo centrálne realizované SÚH online formou.

Víťazom gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť v súťaži. Veríme, že sa o rok stretneme naživo v našej aule 🙂

Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom vyhlasujú 36. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“.

Súťaž prebieha v dvoch etapách:
1. okresné kolo (Humenné, Medzilaborce, Snina)
2. celoslovenské kolo

Súťaží sa v kategóriách:
1. kat. – deti predškolského veku
2. kat. – 0. – 4. ročník ZŠ
3. kat. – 5. – 9. ročník ZŠ
4. kat. – ZUŠ 0. – 4. ročník ZŠ, prípravné štúdium ZUŠ
5. kat. – ZUŠ 5. – 9. ročník ZŠ

Pre zaradenie do súťaže je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

 • maximálny formát práce A2
 • práca jednotlivca, nie kolektívu
 • najviac 10 prác za školu v každej kategórii
 • práca vzadu označená pečiatkou školy
 • práca musí na zadnej strane obsahovať paličkovým písmom čitateľne tieto údaje:
  • názov práce
  • meno a vek autora
  • kategóriu
  • triedu
  • meno vyučujúceho

Na označenie práce potrebnými údajmi môžete použiť tento vzor.

Práce doručte osobne na hvezdáreň alebo pošlite poštou/kuriérom (neprehnuté) do 9. apríla 2021!

Do celoslovenského kola vyberie odborná porota z každej kategórie maximálne 5 prác.

O výsledkoch okresného kola výtvarnej súťaže budú všetky zúčastnené školy oboznámené. Víťazi jednotlivých kategórií budú e-mailovou poštou na školu pozvaní na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdanie diplomov 16. apríla 2021 za postup do celoslovenského kola. Miesto a čas vernisáže a trvanie výstavy víťazných prác bude včas oznámené. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa uskutoční len online forma výstavy a diplomy budú víťazom zaslané poštou.

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.