Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

V prvých mesiacoch roka 2024 sa uskutočnil 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom už tradične zastrešuje regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Súťaž je finančne podporená dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl … Continue reading Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

Súťažilo sa vo vedomostiach

V dňoch 25. až 27. marca 2024 sa na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom uskutočnili regionálne kolá 34. ročníka vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" V regionálnom kole, ktoré zastrešuje okresy Humenné, Medzilaborce a Snina, si mladí záujemcovia o astronómiu otestovali svoje vedomosti z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, kozmonautiky a astronomických prístrojov, v zmysle … Continue reading Súťažilo sa vo vedomostiach

Úspešný Deň hvezdární a planetárií

Aj v tomto roku sme sa zapojili do celoslovensky organizovaného podujatia „Deň hvezdární a planetárií“. Program sa uskutočnil na oboch pracoviskách Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.             V sobotný podvečer 16. marca hostilo Astronomické observatórium na Kolonickom sedle návštevníkov, ktorí mohli zhliadnuť program v planetáriu tvorený celooblohovými videami a projekciou nočnej oblohy pomocou digitálneho prístroja planetária. Počasie, žiaľ, neumožnilo pozorovať objekty … Continue reading Úspešný Deň hvezdární a planetárií