Zmluvy na zverejnenie v roku 2022

Zmluva o nájme priestranstva pri Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle s pozemkovým spoločenstvom Roveň

Zmluva o prevode správy majetku PSK – prívesný vozík

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné, Dodatok č. 1 o zmene termínu podujatia.

Zmluva o dielo „Výskumno-prezentačné centrum parkov tmavej oblohy v Karpatoch“ v rámci implementácie projektu Karpatská hviezdna dráha. – Zmluva nenadobudla účinnosť z dôvodu výhrad národného kontrolného orgánu k procesu verejného obstarávania.