Deň hvezdární a planetárií v Humennom

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom sa aj v tomto roku zapojila do celoslovensky organizovaného podujatia „Deň hvezdární a planetárií“. Hlavný program sa uskutočnil v nedeľu 10. apríla 2022 a celé podujatie bolo podporené dotáciou z rozpočtu mesta Humenné. Rozprávky s astronomickou tematikou tvorili program podujatia pre najmenších počas nedeľného dopoludnia. Poobede si mohli návštevníci vychutnať pozorovanie Slnka špeciálnym … Continue reading Deň hvezdární a planetárií v Humennom

Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

            V prvých mesiacoch roka 2022 sa uskutočnil 37. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom už tradične organizuje regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce.             Po minulom roku, kedy bol počet prihlásených prác výrazne ovplyvnený pandémiou a s ňou súvisiacimi opatreniami na školách, možno tento … Continue reading Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

Výsledky súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Prinášame výsledky okresného kola súťaže "Čo vieš o hviezdach?" vo všetkých troch kategóriách. KategóriaPočet účastníkov1. kat. - žiaci 4. - 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií82. kat.- žiaci 7. - 9. roč. ZŠ a 2. - 4. roč. osemročných gymnázií63. kat.- žiaci SŠ, gymnázií a 5. - 8. roč. osemročných gymnázií5 Súťaž prebiehala v prezenčnej forme … Continue reading Výsledky súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Konferencia Kolos 2021

V dňoch 2.12. až 3.12.2021 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú konferenciu pod názvom Kolos 2021. Netradičná bola organizačná forma. Aktuálne pandemické opatrenia nedovolili prezenčnú formu, účastníci komunikovali len elektronicky na platforme poskytnutej spoluorganizátorom - Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice. Ďalšími spoluorganizátormi boli Slovenská astronomická spoločnosť, Slovenský zväz astronómov a Neinvestičný fond Teleskop. Konferencia sa konala … Continue reading Konferencia Kolos 2021

Súťaž „Človek vo vesmíre“

Pri príležitosti 60. výročia letu prvého človeka do vesmíru organizuje mesto Lučenec výtvarnú súťaž "Človek vo vesmíre". Súťaže sa môže zúčastniť verejnosť od 6 rokov veku, pričom široká je aj možná forma výtvarných prác. Diela môžete zasielať do 2 apríla 2021 na adresu MsÚ Lučenec, ktorú nájdete v propozíciách súťaže.