Kontakty

Adresa (sídlo organizácie):

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Mierová 4
066 01 Humenné

Email: vh@astrokolonica.sk

IČO: 37781421
DIČ: 2021446867


pracovníkemailtelefón
poverený riadením
Mgr. Róbert Adam

adam@astrokolonica.sk
057 / 788 2430
0915 980 090
Odb. pracovníci – lektori
Mgr. Róbert Adam
Mgr. Peter Mikloš (na otcovskej dovolenke)

adam@astrokolonica.sk
miklos@astrokolonica.sk
057 / 775 4753
Odb. pracovníci – pozorovatelia
Pavel A. Dubovský
Tomáš Medulka

var@kozmos.sk
medulka@astrokolonica.sk
Ekonómka
Edita Macejková

macejkova@astrokolonica.sk
057 / 775 2179
0908 847 299
Administr.-technická pracovníčka
Tatiana Rusinková

rusinkova@astrokolonica.sk
057 / 788 2430

Správa observatória: Michal Danko
Údržba observatória: Jana Matiková, Mikuláš Kostišče