Kontakty

Adresa (sídlo organizácie):

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Mierová 4
066 01 Humenné

IČO: 37781421

DIČ: 2021446867Kontakty na pracovníkov:

Riaditeľ
RNDr. Igor Kudzej, CSc.
(životopis)
tel.: 0905 160 438 mail:
vihorlatobs1@stonline.sk
Odborní pracovníci – lektori
Mgr. Róbert Adam
Mgr. Peter Mikloš
tel.: 057 / 775 21 79 mail:
vihorlatobs1@stonline.sk
Odborní pracovníci – pozorovatelia
Pavel A. Dubovský
Tomáš Medulka
mail:
var@kozmos.sk
Ekonómka
Edita Macejková
tel.: 057 / 775 47 53 mail:
vihorlatobs1@stonline.sk
Administratívno-technická pracovníčka
Tatiana Rusinková

Správa observatória: Michal Danko
Údržba observatória: Jana Matiková, Mikuláš Kostišče