Zmluvy na zverejnenie v roku 2019

Zmluva na výrobu a dodanie mobilnej rotačnej stanice M.A.R.S. (v rámci projektu Vesmír na dlani 2017 v programe InterReg PL-SK.

Zmluva k rekonštrukcii bezpečnostného systému na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.