Zmluvy na zverejnenie v roku 2016

Dohoda o spolupráci s FMFI Univerzity Komenského v Bratislave

Dohoda o spolupráci s STU v Bratislave

Oprava strechy hlavnej budovy na AO na Kol.sedle – Zmluva

Dohoda o spolupráci s Astronomickým ústavom SAV

Nákup automobilu cez EKS