Seminár o kozmickom žiarení

Výskum vesmíru prebieha aj na úrovni vysoko-energetických častíc mikrosveta, ktorým sa venuje skupina z Poľska zastrešujúca projekt CREDO (Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory). Ich výskum je zameraný na testovanie mnohých teórií z čoho sa skladá tmavá hmota vo vesmíre. V termíne od 3. do 6. júna 2024 organizujú odborní pracovníci z Poľska k tejto problematike svoj druhý vyšehrádsky workshop v tomto roku na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle so zameraním na zvýšenie sociálneho impaktu projektu CREDO. Na seminári odznejú aj prednášky odborných pracovníkov hvezdárne.

Hlavné témy seminára sa týkajú vzdelávacích aspektov projektu CREDO, pozorovania vesmíru a súvisiace témy s projektom. Organizátormi seminára na našom observatóriu sú:
David Alvarez Castillo
Robert Kaminski
Piotr Homola
Sławomir Stuglik
Igor Kudzej

Nižšie si môžete pozrieť program seminára na jednotlivé dni:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *