Vyhlásenie súťaží na rok 2023

Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom vyhlasujú 38. ročník celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“.

Súťaž prebieha v dvoch etapách:
1. okresné kolo (Humenné, Medzilaborce, Snina)
2. celoslovenské kolo


Súťaží sa v  kategóriách:
1. kat. – deti predškolského veku
2. kat. – 0. – 4. ročník ZŠ
3. kat. – 5. – 9. ročník ZŠ
4. kat. – ZUŠ 0. – 4. ročník ZŠ, prípravné štúdium ZUŠ
5. kat. – ZUŠ 5. – 9. ročník ZŠ

Pre zaradenie do súťaže je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

 • maximálny formát A2
 • práca jednotlivca, nie kolektívu
 • najviac 10 prác za školu v každej kategórii
 • práca vzadu označená pečiatkou školy
 • práca musí na zadnej strane obsahovať paličkovým písmom čitateľne tieto údaje:
  • názov práce
  • meno a vek autora
  • kategóriu
  • triedu
  • meno vyučujúceho

Na označenie práce potrebnými údajmi môžete použiť priložený vzor.

Práce doručte osobne na hvezdáreň alebo pošlite poštou/kuriérom (neprehnuté)
do 31. marca 2023!

Do celoslovenského kola vyberie odborná porota z každej kategórie maximálne 5 prác.

O výsledkoch okresného kola výtvarnej súťaže budú všetky zúčastnené školy oboznámené. Víťazi jednotlivých kategórií budú e-mailovou poštou na školu pozvaní na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdanie diplomov 13. apríla 2023 za postup do celoslovenského kola. Miesto a čas vernisáže a trvanie výstavy víťazných prác bude včas oznámené. Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.

Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

Štatút 33. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

Organizátori:

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
Hvezdáreň a planetárium v Prešove (krajské kolo)
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom (regionálne kolo)

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

                        1. kategória – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií
                        2. kategória – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. osemročných gymnázií
                        3. kategória – žiaci SŠ, gymnázií a 5. – 8. roč. osemročných gymnázií

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Priebeh súťaže:

Súťaž sa uskutoční prezenčne, v aule Vihorlatskej hvezdárne so začiatkom o 9:00 hod.

Žiakov nahlasujte do súťaže do 3. marca 2023 vyplnením a zaslaním priloženej prihlášky na mail hvezdárne:   vh@astrokolonica.sk

Postupový kľúč: Do každého vyššieho kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *