Astronomický krúžok

Radi by sme Vás informovali o znovuotvorení astronomického krúžku, ktorý sme bohužiaľ počas covidového obdobia prerušili. Tak ako po minulé roky, aj tento rok budete môcť Vaše dieťa (žiaka ZŠ 6. – 9. roč, SŠ) prihlásiť na krúžok astronómie, ktorý sa realizuje na Vihorlatskej hvezdárni na ulici Mierová 4 v Humennom. Astronomický krúžok zahŕňa teoretickú a praktickú časť.
Na teoretickej časti prebiehajú prednášky, sústredenia priamo na hvezdárni v Humennom, kde sa členovia dozvedia a naučia veľa zaujímavostí z histórie astronómie, o Slnečnej sústave, poznatkov z kozmológie alebo aj meracích prístrojov používaných v minulosti a dnes.
Praktická časť pozostáva z pozorovania pod nočnou oblohou vo večerných hodinách na hvezdárni v Humennom, kde sa záujemcovia naučia spoznávať súhvezdia, vyhľadávať planéty Slnečnej sústavy, dokonca aj asteroidy, či kométy a samozrejme vzdialené objekty vesmíru. Denná obloha poskytuje príležitosť dokonale spoznať našu najbližšiu hviezdu – Slnko, ktorému sa dlhé roky venuje práve hvezdáreň v Humennom.
Počas prebiehajúcich sústredení navštívime aj naše vysunuté odborné pracovisko – astronomické observatórium na Kolonickom sedle, kde prebiehajú odborné pozorovania, ale aj astro-praktiká týkajúce sa pozorovania meteorických rojov ako sú Perzeidy, Aquaridy alebo Leonidy. Z ďalších podujatí sú to napríklad Messierov maratón (astropraktikum zamerané na vyhľadávanie objektov hlbokého vesmíru) alebo zaškolenie do tajov astrofotografie ktorou dokážeme zachytiť objekty nočnej oblohy tak,  ako ich náš zrak vidieť nedokáže a tým priblížiť vizuálny zážitok z oblohy a samotného pozorovania.
Prvé stretnutie záujemcov o Astronomický krúžok bude v piatok 7. októbra 2022 o 18:00.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *