Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

            V prvých mesiacoch roka 2022 sa uskutočnil 37. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej hlavným organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom už tradične organizuje regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce.

vod logo

            Po minulom roku, kedy bol počet prihlásených prác výrazne ovplyvnený pandémiou a s ňou súvisiacimi opatreniami na školách, možno tento rok znova hovoriť o úspešnom ročníku. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 504 prác, čo je výborný návrat na úroveň posledných rokov spred pandémie. Vyhodnotenia súťaže sa ujala odborná porota v zložení Mgr. Carmen Cilipová, PaedDr. Daniela Kapráľová a Mgr. Mária Mišková. Do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v prvej polovici mája, postúpilo 49 výtvarných diel.

            Výstava výtvarných prác bola otvorená v MsKS v Humennom 8. apríla 2022, kedy prebehlo aj slávnostné odovzdanie diplomov autorom víťazných prác. Tlač bola finančne podporená dotáciou z rozpočtu mesta Humenné v rámci projektu Spoznávajme vesmír. Výstava bude inštalovaná do 24. apríla 2022.

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

  1. kategória: deti predškolského veku
  2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Do celoslovenského kola mohlo z každej kategórie postúpiť maximálne 5 prác.

Výsledkové listiny za jednotlivé okresy sú k dispozícii na týchto odkazoch:

Víťazné práce za okres Humenné

Víťazné práce za okres Snina

Víťazné práce za okres Medzilaborce

Všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie do súťaže. Autorom víťazných prác a ich pedagógom blahoželáme!

2 thoughts on “Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

    1. Dobrý deň,
      vždy je na porote koľko diel vyberie na postup do celoslov. kola, môže to byť 0 až 5 z každej kategórie za každý okres. Po minulé roky sa stalo aj to, že z nejakej kategórie nebola vybraná žiadna práca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *