Medzinárodná konferencia KOLOS 2019

V dňoch 5.12. až 7.12.2019 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú konferenciu pod názvom Kolos 2019. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Neinvestičný fond Teleskop. Konala sa ako súčasť riešenia projektu APVV-15-0458 „Interagujúce dvojhviezdy – kľúč k pochopeniu vesmíru“.

Časť konferencie prebehla v kultúrnom dome v Stakčíne

Konferencie sa zúčastnilo 60 astronómov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Zaznelo 42 ústnych odborných príspevkov a 5 príspevkov bolo  prezentovaných vo forme posterov. Využili sa 3 konferenčné sály: Vo štvrtok Kultúrny dom v Stakčíne, v piatok planetárium na Kolonickom sedle v sobotu reštaurácia hotela Armales v Stakčíne. Čo sa týka počtu príspevkov bol to jednoznačne najbohatší ročník Kolosu.

Celé podujatie sa konalo v duchu 20-teho výročia podpisu Zmluvy o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom a Astronomickým observatóriom Odesskej národnej univerzity.  Preto aj prvý príspevok bol venovaný zhrnutiu tejto dlhoročnej spolupráce. Riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne, RNDr. Igor Kudzej, CSc., sa sústredil hlavne na proces inštalácie Vihorlatského národného teleskopu a výsledky jeho práce.

Naše planetárium využívame aj ako konferenčnú sálu

Ďalej už konferencia pokračovala odborným programom vo zvyčajnom formáte. Program bol rozdelený do 4 sekcií: Výsledky založené na pozorovaniach na Kolonickom sedle; Výskum premenných hviezd všeobecne; Iné astrofyzikálne oblasti; Astroturistika, vzdelávanie a parky tmavej oblohy.  Okrem skúsených astronómov vystúpilo aj potešiteľné množstvo mladých hvezdárov, študentov a doktorandov. V tomto smere boli zastúpené: naša Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Jagellonská univerzita v Krakove, Univerzita v Szegede,  Národná univerzita I.I. Mečnikova v Odesse, Odesská národná morská univerzita, Národná univerzita I. Franka vo Ľvove, Národná univerzita T. Ševčenka v Kyjeve. Z hľadiska budúcnosti pozorovaní na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle bol zaujímavý príspevok M. Ryabova o pozorovacej kampani aktívnych galaktických jadier, ktorá sa koná v medzinárodnej spolupráci Rádioastronomického ústavu Ukrajinskej akadémie vied, Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity, Rádioastronomického centra vo Ventspilse v Lotyšsku a teraz aj Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Súčasné rádio a optické pozorovania dvoch objektov sa už uskutočnili. Kampaň bude pokračovať s rozšírením o ďalšie ciele a pribudnú aj ďalšie prístroje, rádioteleskopy aj optické ďalekohľady.

Spoločná fotografia účastníkov konferencie

Druhý konferenčný večer vždy patrí oddychovým prednáškam o cestovateľských zážitkoch účastníkov. Tentoraz dominovala správa T. Hegedusa o organizácii Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky v Maďarsku. Dokumentoval aké náročné je zorganizovať podujatie takého veľkého rozsahu, ale v závere aj povzbudil slovenských kolegov k nasledovaniu. Benefitom je totiž veľké zomknutie všetkých ľudí, ktorí sa astronómii v krajine venujú, či už profesionálne, alebo amatérsky.  Ako spoločenská udalosť konferencie sa po mnohých rokoch zopakovala atraktívna exkurzia do priehradného múra vodnej nádrže Starina.

Z priehradného múru Stariny

Záverečné slovo patrilo G. Sekovi z Mládežníckeho observatória v poľských Niepolomicach. Takéto vystúpenia mávajú zvyčajne slávnostný a viac-menej formálny charakter. Avšak skúsený pedagóg využil príležitosť na formovanie mladých vedcov. Upozornil lektorov aj na niektoré chyby, ktorých sa vo svojich prezentáciách dopustili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *