Zákryty hviezd Mesiacom a planétkové zákryty

Venus transitNajmladšou pozorovacou oblasťou hvezdárne je pozorovanie zákrytov. Odborné pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom, planétkami a dotyčnicové zákryty kladu na pozorovateľov zvýšené nároky na teleskopické prístroje, časové zdroje a záznamové média.
Pozorovanie zákrytou realizujú odborní pracovníci a dobrovoľný spolupracovníci hvezdárne v Humennom a Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.
Podľa možnosti sa aktívne zapájame do organizovaných pozorovaní dotyčnicových zákrytov na Slovensku a Poľsku. Úspešnosť týchto pozorovaní je výrazne ovplyvnená meteorologickou situáciou a zbytočnými, až komickými konzultáciami s „ domorodcami " či policajnými hliadkami jak na Slovensku, tak aj v Poľsku.
V poslednom období nám bolo astronomické nebo priaznivo naklonené v oblasti prechodov vnútorných planét cez slnečný disk.
V roku 2003 bolo zrealizované úspešné pozorovanie prechodu planéty Merkúr cez slnečný disk aj pre širokú verejnosť s kvalitnou fotodokumentáciou a záznamom CCD kamerou. Obdobný úkaz v roku 2004, kedy planétu Merkúr vystriedala Venuša, sa tešil väčšiemu záujmu verejnosti. Aj táto akcia realizovaná na Hvezdárni v Humennom a AO na Kolonickom sedle bola úspešná aj v oblasti fotografického a CCD záznamu.