Výskum medziplanetárnej hmoty

Pozorovanie meteorov najznámejších meteorických rojov sa v spolupráci s hvezdárňou v Prešove datuje od roku 1978. Prvé expedičné pozorovania sa uskutočnili na Sninských rybníkoch a v pohorí Čergov. Členovia astronomického krúžku a MO SZAA v Humennom sa aktívne zúčastňovali aj na celoštátnych meteorárskych expedíciách v Ďubákove.
Od roku 1988 sa meteorárske expedície a pozorovacie astropraktika prevádzajú vo vybudovanom astronomickom komplexe na Kolonickom sedle počas celého roka.
V roku 1986 sa hvezdáreň zapojila a úspešne podieľala na medzinárodnom pozorovacom programe „ International Halley Watch " ( IHW ) v oblasti fotografického výskumu blízkojadrových javov, kresbami a odhadmi jasnosti kométy Beyerovou metódou. Vizuálne skupinové pozorovania meteorov sa v poslednom období realizujú v súlade s medzinárodným pozorovacím a spracovateľským programom IMO. Samostatné pozorovania sú rozšírené o zákres a fotografickú dokumentáciu stôp jasných meteorov. Aj v tejto odborno - pozorovateľskej činnosti sa hvezdáreň radí na Slovensku na popredné miesta.