Astronomická fotografia

Veľká hmlovina v OrióneFotografovaniu estetických objektov na nočnej oblohe sa v súčasnosti venuje hlavne spolupracovník hvezdárne Štefan Gojdič. Fotografie zhotovuje pomocou neustále vlastnoručne vylepšovanej techniky. Väčšina obrázkov pochádza z AO. Elektronické spracovanie obrázkov zabezpečuje Michal Vadila. Prinášame najlepšie obrázky v chronologickom poradí. Obrázky v plnom rozlíšení sú dostupné na osobnej stránke Štefana Gojdiča.
 

Fotogaléria:

- zima 2007
- leto 2007
- zima 2008
 
V histórii hvezdárne zhromaždil množstvo klasických fotografií odborný pracovník Michal Maturkanič.