Astronomické pozorovania

Astronomické pozorovania sa vykonávajú hlavne na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. To je primárne zamerané na výskum premenných hviezd. Pracovníci a externí spolupracovníci hvezdárne sa však zaoberajú aj inými druhmi pozorovaní. Najdlhšiu tradíciu má zakresľovanie slnečnej fotosféry metódou projekcie. To sa vykonáva v kupole hvezdárne v Humennom. Takisto zákryty hviezd Mesiacom sa pozorojú pomocou prístrojov v Humennom. Pozorovania meteorických rojov vizuálnou metódou sú odkázané na temnú oblohu, preto sa robia počas astropraktík a expedície Perzeidy na  Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Do sekcie astrofoto patria snímky zaujímavých astronomických úkazov a tzv. deep sky objektov. Fotografuje sa tak z Humenného ako aj z Kolonice.


Fotografovaniu estetických objektov na nočnej oblohe sa v súčasnosti venuje hlavne spolupracovník hvezdárne Štefan Gojdič. Fotografie zhotovuje pomocou neustále vlastnoručne vylepšovanej techniky. Väčšina obrázkov pochádza z AO. Elektronické spracovanie obrázkov zabezpečuje Michal Vadila. Prinášame najlepšie obrázky…


Pozorovanie meteorov najznámejších meteorických rojov sa v spolupráci s hvezdárňou v Prešove datuje od roku 1978. Prvé expedičné pozorovania sa uskutočnili na Sninských rybníkoch a v pohorí Čergov. Členovia astronomického krúžku a MO SZAA v Humennom sa aktívne zúčastňovali aj na celoštátnych meteorárskych expedíciách v Ďubákove. Od roku 1988 sa meteorárske expedície a pozorovacie astropraktika prevádzajú…


Najmladšou pozorovacou oblasťou hvezdárne je pozorovanie zákrytov. Odborné pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom, planétkami a dotyčnicové zákryty kladu na pozorovateľov zvýšené nároky na teleskopické prístroje, časové zdroje a záznamové média. Pozorovanie zákrytou realizujú odborní pracovníci a dobrovoľný spolupracovníci hvezdárne v Humennom a Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Podľa možnosti…


Teleskopické pozorovanie aktivity Slnka je najdlhším odborným programom hvezdárne. 19.januára 1955 Československá akadémia vied - astrofyzikálne observatórium v Ondřejove sa obrátilo na Ľudovú hvezdáreň v Humennom listom, v ktorom oznamuje, že astronomický ústav buduje tzv. Slnečnú službu, účelom ktorej je získať čím viac napozorovaného materiálu, odstrániť, pokaľ to bude možné, vplyv nepriaznivých…