Krúžková činnosťOdborno-pozorovateľská činnosť hvezdárne je úzko spätá s krúžkovou činnosťou. Výchova mladých pozorovateľov v rámci astronomických krúžkov, aktívna spolupráca hvezdárne s Miestnymi organizáciami Slovenského zväzu astronómov v Humennom, Snine a dobrovoľnými spolupracovníkmi hvezdárne sa výrazne odzrkadľuje v dosiahnutých výsledkoch odbornej činnosti hvezdárne.


binar stara pozorovatelna Pozorovanie meteorov
Začíname s najjednoduchšími prístrojmi. V starej pozorovateľni na AO v Kolonickom sedle. Pozorovanie meteorov je boj proti zime a spánku.