Spoznajme sa cez hviezdy

Projekt Cezhraničnej spolupráce SR - Poľsko. Vytvoril trvalé informačné toky medzi osobami a inštitúciami zaoberajúcimi sa vyučovaním a výskumom v oblasti astronómie na oboch stranách hranice. Vytvoril podmienky na spoznávanie sa a pravidelnú spoluprácu mladých záujemcov o astronómiu. Hlavnou aktivitou boli výmenné astrostáže - 5-dňové pobyty pre 15-členné skupiny slovenskej mládeže na Slovensku a v Poľsku.

Projekt bol určený študentom stredných škôl. Uskutočnil sa v rokoch 2004 - 2005 a bol podporený sumou 33000 EURO z programu PHARE CBC na slovensko-poľskej hranici.
Vihorlatská hvezdáreň bola konečným prijímateľom, partnermi boli Kysucká hvezdáreň, Polaris OPP zo Sopotnii Wielkej, a Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku.