Vesmír v priamom prenose

Projekt využíva klimatické možnosti, prístrojové a infraštruktúrne vybavenie Astronomického observatória na Kolonickom sedle na popularizáciu astronómie a príbuzných prírodných vied. Hlavnou cieľovou skupinou je stredoškolská mládež regiónu horný Zemplín - okresy Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Medzilaborce.

Cieľom je priblížiť vesmír čo najvernejšie. Využijú sa pritom tmavé, svetelným znečistením nerušené noci, najväčší ďalekohľad na Slovensku, moderné záznamové médiá, softvérové vybavenie na analýzu dát, kvalitní lektori. Aktivity projektu budú mať formu niekoľkodňových akcií priamo na observatóriu - astropraktiká, astrostáže, expedície, semináre. Aktivita so širším záberom na verejnosť je seminár Kolos. Úloha spoluriešiteľa (Gymnázium v Snine) je v propagovaní projektu na stredných školách v regióne, získavanie a komunikácia s účastníkmi podujatí a vytváranie trvalých väzieb medzi školami a ich žiakmi talentovanými v oblasti prírodných vied.
Projekt sa realizuje v rokoch 2006-2009. Podporila ho Agentúra na podporu vedy a výskumu v rámci programu LPP sumou 1 921 152,- Sk.

 

Hlavným cieľom projektu je sprostredkovať talentovaným študentom stredných škôl najmodernejšie metódy výskumu v oblasti astronómie. Projekt je podrobne predstavený v pdf prezentácii. Nižšie uvádzame správy z jednotlivých aktivít projektu.
Rok 2006

 • Astropraktiká
 • AP_VAR 24 - 26.11.2006 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Snina
 • Semináre
 • KOLOS 30.11 - 2.12.2006 Seminár o premenných hviezdach Kolos
Rok 2007
 • Astropraktiká
 • AP_VAR 16 - 18.02.2007 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Snina
 • AP_MPH 20 - 22.04.2007 Astropraktikum LYRIDY - Gymnázium Humenné, Prešov, Snina
 • AP_OCC 25 - 27.05.2007 Astropraktikum zákryty - Gymnázium Humenné, Snina
 • AP_VAR 08 - 10.06.2007 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Humenné
 • AP_VAR 21 - 23.09.2007 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Snina
 • AP_MPH 28 - 30.09.2007 Astropraktikum METEZÁK - Gymnázium Snina
 • AP_VAR 12 - 14.10.2007 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Snina, Humenné, UPJŠ Košice
 • AP_MPH 19 - 21.10.2007 Astropraktikum ORIONIDY - Gymnázium Humenné, Snina, Prešov
 • AP_MPH 16 - 18.11.2007 Astropraktikum LEONIDY - Gymnázium Humenné, Snina
 • AP_VAR 23 - 25.11.2007 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Medzilaborce
 • AP_VAR 30.11 - 2.12.2007 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Vranov nad Topľou
 • AP_MIX 14 - 16.12.2007 Astropraktikum GEMINIDY - ZSŠHS Humenné
 • Semináre
 • KOLOFOTA 1.3 - 3.3.2007 Seminár o astrofotografii Kolofota
 • KOLOS 6.12 - 8.12.2007 Seminár o premenných hviezdach Kolos
 • Expedície
 • VARIABLE 11.7 - 20.7.2007 Expedícia pozorovateľov premenných hviezd.
 • ASTROBIKERS 20.7 - 29.7.2007 Astrocyklistická expedícia.
 • PERZEIDY 6.8 - 13.8.2007 Expedícia pozorovateľov meteorických rojov.
Rok 2008
 • Astropraktiká
 • AP_VAR 04 - 06.04.2008 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Medzilaborce
 • AP_VAR_He 25 - 27.04.2008 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Humenné
 • AP_MPH 02 - 04.05.2008 Astropraktikum AQUARIDY - Gymnázium Humenné a Snina
 • AP_VAR 09 - 11.05.2008 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Vranov nad Topľou
 • AP_MPH 06 - 08.06.2008 Astropraktikum Metezák - Gymnázium Snina
 • AP_MIX 10 - 12.10.2008 Astropraktikum premenné hviezdy a turistika - ZSŠHS Humenné
 • AP_VAR_He 24 - 26.10.2008 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Humenné
 • AP_VAR_ML 14 - 16.11.2008 Astropraktikum premenné hviezdy - Gymnázium Medzilaborce
 • AP_Vianočné 19 - 21.12.2008 Astropraktikum pre výber skúsených pozorovateľov
 • Semináre
 • KOLOFOTA 20.2 - 23.2.2008 Seminár o astrofotografii Kolofota
 • KOLOS 4.12 - 6.12.2008 Konferencia o premenných hviezdach Kolos
 • Expedície
 • VARIABLE 4.7 - 13.7.2008 Expedícia pozorovateľov premenných hviezd.
 • ASTROBIKERS 25.7 - 31.7.2008 Astrocyklistická expedícia.
 • PERZEIDY 7.8 - 14.8.2008 Expedícia pozorovateľov meteorických rojov.

 

Rok 2009

 • Astropraktiká
 • AP_MCP 26 - 28.06.2009 Astropraktikum turistické - Gymnázium Snina a iní
 • AP_Mix 2 - 3.10.2009 Astropraktikum pre ZSŠHS Humenné
 • AP_Var 23 - 25.10.2009 Astropraktikum premenné pre Gymnázium Snina
 • Semináre
 • KOLOFOTA 16.4 - 18.4.2009 Seminár o astrofotografii Kolofota
 • KOLOS 3.12 - 5.12.2009 Konferencia o premenných hviezdach Kolos
 • Expedície
 • VARIABLE 17.7 - 26.7.2009 Expedícia pozorovateľov premenných hviezd.
 • ASTROBIKERS 2.7 - 12.7.2009 Astrocyklistická expedícia.
 • PERZEIDY 10.8 - 15.8.2009 Expedícia pozorovateľov meteorických rojov.