Karpatské nebo

Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia.

Domovská stránka projektu
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013  

Projektový zámer

  Prioritná os II: Socio-ekonomický rozvoj OBLASŤ PODPORY 1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu Výzva zo 14. augusta 2008   Názov projektu:  

Karpatské nebo - Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia.

  Skrátený názov projektu:

Karpatské nebo

Ciele projektu

 • Podpora budovania a modernizácie turistickej infraštruktúry spojenej s astronómiou
 • Posilnenie funkcií prihraničného regiónu slúžiacich jeho rozvoju ( funkcie turistické, edukačné, rekreačné, služby a podnikanie)
 • Výmena skúseností a vedomostí v oblastiach spojených s astronómiou, turistikou, edukáciou, rekreáciou a s tým súvisiacimi službami a podnikaním.
 • Príprava a tvorba nových prvkov turisticko-astronomickej infraštruktúry.
 • Spoznávanie partnerov, príprava základu siete cezhraničnej spolupráce.
  Partneri projektu  
 1. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom (VH) - Líder
 2. Neinvestičný fond Teleskop, Snina (Teleskop)
 3. Gymnázium Snina (Snina)
 4. Podduklianske osvetové stredisko Svidník (POS Svidník)
 5. Východokarptské združenie cestovného ruchu, Snina (VZCR)
 6. Liceum Ogólnokształcace Lesko (LO Lesko)
 7. Powiat Jasielski (Jaslo)
 8. Gmina Wisniowa (Lubomir)
 9. Podkarpacka Izba Gozpodarcza Krosno (PIG)
    Časový rámec projektu   Začiatok realizácie - 1.09.2009 Koniec realizácie - 31.05.2012 Spolu 33 mesiacov  

Najdôležitejšie výstupy projektu:

Infraštruktúra a investície  
 • Vybudované a zariadené planetárium na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle
 • Zmodernizovaná astronomická infraštruktúra škôl v Lesku
 • Pripravená projektová dokumentácia pre astronomické pozorovateľne na Gymnáziu v Snine a v Jasle
 • Pripravená projektová dokumentácia turistickej ubytovne pri planetáriu a observatóriu na Kolonickom sedle
 • Pripravená projektová dokumentácia turistickej ubytovne pri planetáriu a observatóriu na Kolonickom sedle
 • Nové zariadenie observatória a pozorovateľní na Kolonickom sedle, na Gymnáziu v Snine, v Roztokoch, v Liceu v Lesku, Jasle a Krosne
  Výstupy neinvestičné   Školské
 • Sprievodca pre vyučujúcich - Vedenie astronomického krúžku v škole počas jedného roka pre stredné školy. 20 lekcií v roku. Knižka formátu A5, 50 strán + CD, dvojjazyčne
 • Mapa oblohy a regiónu s vyznačenými astronomickými pozorovateľňami, turistickými infomáciami, infomáciami o partneroch formát približne A2, plnofarebné, dvojjazyčne
 • Knižnice škôl a pozorovateľní, vybavené astronomickou literatúrou v jazykoch poľskom, slovenskom a anglickom a tiež slovníkmi a jazykovými príručkami, Predplatné časopisov Urania a Kozmos
Turistické:
 • Vyhľadávanie vhodných tmavých miest na astronomické pozorovania v okolí miest - pre turistov aj ich obyvateľov
 • Stratégia rozvoja turistických produktov založených na astronómii, dvojjazyčne
 • Vypracované turistické produkty spojené s astronómiou
 • Informačné materiály pre poskytovateľov turistických služieb - ako pripraviť objekty pre astronomických turistov
 • Prezentácie a astronomické filmy pre turistov v rôznych jazykov - nákup hotových
 • Demonštračné programy pre planetárium v rôznych jazykoch - vývoj vlastných
Propagačné
 • Internetová stránka
 • Letáky a informácie pre turistov
 • Letáky o turistických produktoch
 • Reklamné predmety - perá, čiapky, čelové lampy, svietilá, termosky, zimné bundy
 • Letáky, skladačky o projekte 500 ks
 • Informačné tabule o projekte
 • Nástenné mapy oblohy
 • Otáčavé mapy oblohy
 • Reklama v médiách

Harmonogram stretnutí

Stretnutia I typu (pracovné - 2dni, s jedným nocľahom) pre 20 osôb
Termín (náplň) Miesto stretnutia Zodpovedný partner  
September 2009 (úvodné) Humenné VH
Február 2010 (inštruktáž) Snina, Kolonica Teleskop
September 2010 Jaslo Jaslo
Máj 2011 Lesko LO Lesko
September 2011 Roztoky POS Svidník
Máj 2012 Wisniowa Wisniowa
  Stretnutia II typu (konferencie a pod. pre 40 osôb - 2x partner + pozvaní hostia, novinári -3dni, 2 nocľahy
Termín (náplň) Miesto stretnutia Zodpovedný partner  
Október 2009 (konferencia otvárajúca) Humenné VH
Máj 2010 Wisniowa Wisniowa
December 2010 Snina Snina
December 2011 Humenné VH
Apríl 2012 (konferencia záverečná) Humenné VH
     
  Stretnutia III typu (workshopy, astrostáže, výstavy)
Termín (náplň) Miesto stretnutia Zodpovedný partner  
August 2010 - Astrostáž Roztoky POS Svidník
Október 2010 - AstroTour Snina, Kolonica VZCR
Júl 2011 - Astrostáž Variable Kolonica VH
September 2011 - Astrotour Krosno PIG
Január 2012 - Výstava CR Bratislava VZCR
Marec 2012 - Výstava CR Katowice PIG