Bilatelárny projekt

Vytvorenie kooperačného fotometrického strediska na báze jeden metrového odeského teleskopu v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Aktivitami projektu sú stáže odborníkov z Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity pri metrovom ďalekohľade a stáže našich pozorovateľov v Odesse. Projekt je financovaný Agentúrou na podporu vedy a výskumu ako Bilatelárny projekt Slovensko - Ukrajina.