Astronómia pre mládež

Projekt zameraný na podporu astronomických praktík na AO Kolonické sedlo. Žiadateľom bola Miesta organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov v Snine, Vihorlatská hvezdáreň bola partnerom. Cieľovou skupinou bola stredoškolská mládež v regionálnej pôsobnosti Vihorlatskej hvezdárne. Projekt sa realizoval v rokoch 2003 - 2005 a bol podporený celkovou sumou 142 000,- Sk v rámci grantového programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska.