Astrokolonica - Bejvoč

Rekreačno-športový komplex Astrokolonica-Bejvoč - Projekt grantovej schémy na Podporu rozvoja cestovného ruchu PHARE. Žiadateľom bola obec Kolonica. Vihorlatská hvezdáreň bola partnerom. V rámci projektu sa okrem iného vybudovali zastávky Cesty planét Slnko a Mars. Realizácia projektu ukončená v roku 2006.