Premenárske linky

Organizácie a pozorovacie programy
 • var.kozmos.sk - Portál slovenských premenárov
 • AsÚ SAV - Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • SZAA - Slovenský zväz astronómov amatérov
 • B.R.N.O - Sekcia pozorovateľov premenných hviezd Českej astronomickej spoločnosti
 • VSNET - Medzinárodné e-mailové konferencie o premenných hviezdach
 • AFOEV - Francúzska spoločnosť pozorovateľov premenných hviezd
 • BAA VSS - Sekcia premenných hviezd Britskej astronomickej spoločnosti
 • AAVSO - Americká asociácia pozorovateľov premenných hviezd
 • Sebastian Otero - Osobná stránka nášho priateľa, veľkého argentínskeho pozorovateľa
 • CBA - Sieť amatérskych CCD pozorovateľov CV hviezd
 • Projekt dwarf - Pozorovacia kampaň na hľadanie exoplanét okolo tesných dvojhviezd
Katalógy
 • GCVS - Všeobecný katalóg premenných hviezd
 • VSX Variable star index - aktualizovaný katalóg aj novoobjavených premenných hviezd
 • Downes - Katalóg a atlas kataklizmických premenných hviezd
 • Ritter Kolb - Aktualizovaný katalóg kataklizmických premenných hviezd
 • HQS CVS - kataklizmatické premenné z Hamburgskej prehliadky kvazarov.
 • Koji Mukai - Stránka o intermediálnych polaroch
Databázy
 • ADS - Bibliografická databáza astrofyzikálnych publikácií
 • astro-ph - Archív preprintov astrofyzikálnych publikácií
 • O-C brána - Okamihy miním a maxím zákrytových premenných
 • GCPD - vyhľadávač absolútnej fotometrie po ceôej oblohe
 • SIMBAD - Krížová identifikácia objektov
 • VizieR - vyhľadávač v astronomických katalógoch
 • NSVS - Fotometrické dáta z experimentu ROTSE-1
 • ASAS-3 - Fotometrické dáta z automatickej prehliadky južnej oblohy
 • SDSS - Vyhľadávanie v dátach zo Sloanovej digitálnej prehliadky oblohy
Časopisy
 • IBVS - Informačný bulletin o premenných hviezdach
 • OEJV - Otvorený európsky žurnál o premenných hviezdach
 • Perseus - Český premenársky časopis
 • Peremennye Zvezdy - Starobylý ruský časopis
 • CAOSP - Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso