Pozorovací program

Pozorovací program zameraný na výskum premenných hviezd je na AO v Kolonickom sedle neustále vo vývoji. Začalo sa vizuálnym pozorovaním zákrytových premenných. Neskôr pribudli fyzické premenné. Pozorovania sa konali väčšinou len počas expedícií a astropraktík. Po nástupe stáleho pozorovateľa v marci 2006 sa začalo s ccd fotometriou. V septembri 2006 boli vykonané prvé testovacie merania na dvojkanálovom fotoelektrickom fotometri. S vývojom pozorovacej techniky sa rozširuje aj množstvo sledovaných typov objektov. V záujme efektívneho rozvoja sa vytvoril koncepčný pozorovací program, ktorý postupne napĺňame.
 

Typ objektu

Inštrument

Pozorované objekty

Výskumníci

Publikácie

Asteroseismológia

100 cm VNT fotometer/ CCD

V2314 Oph, VW Ari, TW Dra

HS0507+0434B, HL Tau 76, WET campaign XCOV28

Dorokhova Mkrtichian Provencal

OEJV, 95

Intermediálne polary

 

100 cm VNT

RXJ2133, MU Cam, BG CMi, PQ Gem, RXJ0636, RXJ0704, V795 Her, V1084 Her, RXJ1803, RXJ1926, V1432 Aql, V405 Aur, FO Aqr, AO Psc, DO Dra, V709 Cas

Andronov, Breus, Hric, Kundra, Put, Sowicka

AASP, 2, 9B

Kataklizmatické premenné

 

100 cm VNT

28 cm Púpava

V723 Cas

EM Cyg, TT Ari, OT_J071126.0+440405, V1363 Cyg

EX Dra

DW UMa

RS Oph, V471 Tau, Z And

Parimucha

Andronov, Solovyova

Halevin, Wolf

Gansicke

Hric, Skopal

Ap&SS, 326, 133H

A&A, 539A, 153P

CoSka 41, 39-53

Superhumpy u CVs

 

28 cm Púpava

NN Cam, UV Per, CI UMa, SW UMa, ER UMa, AY Lyr, V844 Her, MR UMa, RXJ0532, RXJ0423, SV Ari,

V466 And a mnohé iné

Kato ...

NewA, 16, 311S

ASPC, 404, 57M

PASJ, 59, 643

PASJ, 61S, 395K

PASJ, 62, 1525K

PASJ, 64, 21K

Program DWARF

100 cm VNT

35 cm C14

Zákrytové dvojhviezdy ako presné hodiny na objavovanie exoplanét

Pribulla, Vaňko, Parimucha

AN, 333, 754P

SbD

100 cm VNT

NSVS14256825, HS0705+6700, HS2231+2441

Zola, Beuermann

A&A, 540A, 8B

Časy miním EBs

400 mm objektív

26.5 cm Hugo

Monitoring zákrytových dvojhviezd so zvláštnymi O-C diagramami.

Pribulla

Vaňko

Parimucha

IBVS 5777, 5898, 5980

Ap&SS.313.419P

MNRAS 390, 798

Vizuálne pozorovania

Dvojitý binar

30cm Chermelin

Monitoring CVs, SR, EBs bez známych elementov

 

OEJV, 68

IBVS 5937