Premenné hviezdy

Pozorovací program zameraný na výskum premenných hviezd je na AO v Kolonickom sedle neustále vo vývoji. Začalo sa vizuálnym pozorovaním zákrytových premenných. Neskôr pribudli fyzické premenné. Pozorovania sa konali väčšinou len počas expedícií a astropraktík. Po nástupe stáleho pozorovateľa v marci 2006 sa začalo s ccd fotometriou. V septembri 2006 boli vykonané prvé testovacie merania na dvojkanálovom…


  • Organizácie a pozorovacie programy
  • Katalógy
  • Databázy
  • Časopisy