Astrostáž Variable

Expedícia Variable je akcia, ktorou je Vihorlatská hvezdáreň povestná. Vždy uprostred leta sa na AO stretáva okolo 20 mladých pozorovateľov premenných hviezd, aby si zdokonalili svoje pozorovateľské schopnosti. Využíva sa všetka teleskopická technika observatória. Pozorujú sa minimá zákrytových premenných aj fyzikálne premenné. Od roku 2006 je v programe expedície aj ccd fotometria. Účastníci sa v priebehu roka pripravujú na expedíciu individuálne ale aj na pravidelne konaných víkendových astropraktikách na AO.


Expedícia Variable sa v roku 2017 uskutočnila na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v dňoch 17. až 26. júla 2017.


Expedícia Variable sa v roku 2016 uskutočnila na hvezdárni v Roztokoch od 18. do 23. júla 2016.


13. 7. - 19. 7. 2015

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Gminou Wisniowa na Observatóriu Lubomir, ktoré sa nachádza v uvedenej gmine, v dňoch 13. až 19. júla 2015. Už druhý krát sa stretnutie fanúšikov výskumu premenných hviezd konalo na tomto mieste. Na vrchole 900 metrov vysokej hory sa nachádza novovybudované observatórium na mieste pôvodného, ktoré bolo zničené…


Astrostáž Variable 2014 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

21. 7. - 30. 7. 2014

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku a Gminou Wisniowa (PL). Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo…


Astrostáž Variable 2013 v Roztokoch

12. 8. - 21. 8. 2013

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Podduklianskym osvetovým sstrediskom vo Svidníku na hvezdárni v Roztokoch. Pôvodne plánovaný termín sa musel mierne posunúť z organizačných dôvodov. Pozorovateľské aktivity v druhej časti astrostáže boli preto rušené dorastajúcim Mesiacom. Edukačnému…


Variable triangel

16. 7. - 22. 7. 2012

Expedície variable sa už nebudú stále konať na Kolonickom sedle. Partneri projektu Karpatské nebo sa dohodli na rotácii. Viacej v správe na stránkach projektu.