Perzeidy

Letná nočná obloha upútava pozornosť viac ako ostatné ročné obdobia. Klasickou atrakciou je aktivita a hlavne maximum činnosti meteorického roja Perzeidy. Meteorický roj Perzeidy je aktívny približne od polovice júla do polovice augusta. Vďaka svojmu augustovému maximu bol tento úkaz v minulosti známy aj ako slzy svätého Vavrinca, ktorý bol umučený a upálený na hranici v Ríme 10. augusta za vlády imperátora Valeriána v roku 258. Katolíci dlho verili, že z neba padajú na zem ohnivé slzy tohto mučeníka. Meteory však nie sú ani slzy, ani padajúce hviezdy - čomu zase veria aj mnohí súčasníci. Sú to malé telieska patriace do slnečnej sústavy (s priemernými rozmermi rádovo 0,1 mm), väčšinou kamennej povahy, ktoré pri prelete zemskou atmosférou zažiaria. Perzeidy zanechala na trati pri svojich obehoch okolo Slnka dlhoperiodická kométa 109P/Swift-Tuttle.


06.08. - 15.08.2013 Správa o realizácií pozorovateľskej expedície meteorov „ Perzeidy 2013 " V súlade s plánom práce Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa v termíne 6. až 15. augusta 2013 uskutočnila na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle odborno-pozorovateľská expedícia „ PERZEIDY 2013". Akcie sa zúčastnili členovia MO SZA v Humennom, členovia astronomického krúžku pracujúceho…


Správa o realizácií pozorovateľskej expedície meteorov „Perzeidy 2012“ 09.08. - 15.08.2012

V dňoch 9. – 15. augusta 2012 sa na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle uskutočnila pozorovateľská expedícia „ Perzeidy 2012 „ zameraná na pozorovanie meteorov meteorického roja Perzeidy a vedľajších rojov.

Ako pozorovatelia sa expedície zúčastnili…


10.08. - 15.08.2009 Vzadu zľava: Lugošová G., Lugošová A., Dovhunová, Machničová, Mráz Stredný rad: Janková, Furmanová, Piptová, Čajka, Adam, Medulka, Lučka Vpredu zľava: Gnipová, Jenčurová, Hunčárová, Onufriak  

V rámci projektu Vesmír v priamom prenose, podporeného grantom č. LPP-0049-06 Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja sa v termíne 10. - 15. augusta…


07.08. - 14.08.2008   Vzadu zľava: Jenčurová, Polovková, Gnipová, Onufriak, Adam, Pauco, Mráz, Doležel, Lugoš, Onderčin, Tokár, Tokárová, Čajka, Vadila, Medulka. Vpredu zľava: Hunčárová, Mašek, Mandžáková, Machničová, Žáková, Lugošová A., Lugošová G.     V rámci projektu Vesmír v priamom prenose, podporeného grantom č. LPP-0049-06 Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja sa v termíne 7. - 14. augusta…


06.08. - 13.08.2007   Jednou z tradičných akcií Vihorlatskej hvezdárne v Humennom bola aj v tomto roku meteorárska expedícia "PERZEIDY 2007", ktorá sa konala 05.08-14.08.2007 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu "Vesmír v priamom prenose" podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu. Expedícia bola zameraná na vizuálne pozorovanie meteorov z meteorického…


09.08. - 15.08.2006       Okamih maxima Perzeíd sa tohto roku podľa modelov očakával 13. augusta, hneď po polnoci o jednej hodine letného stredoeurópskeho času. Ako počas posledných niekoľkých rokov aj tento sa malo objaviť druhé maximum o 3 hodiny neskôr, alebo aj ďalšie o 11. hodine dopoludnia. Na základe získaných informácii sme zorganizovali v dňoch 09.08.-15.08.2006 meteorársku expedíciu…


08.08. - 15.08.2005   Rok 2005 bol z hľadiska pozorovacích podmienok stredne priaznivý. Maximum roja bolo očakávané 12.augusta večer, ešte pred zotmením. Na základe získaných informácii sme zorganizovali v dňoch 08.08.-15.08.2005 meteorársku expedíciu „PERZEIDY 2005" na Astronomickom observatóriu v Kolonickom sedle. Na akcii sa zúčastnili mladí členovia astrokrúžku v Humennom, členovia MO SZZA…