Kolos

Kolos je medzinárodná konferencia o premenných hviezdach. Zúčastňujú sa na nej predstavitelia pracovných tímov spolupracujúcich na aplikácii fotometrie na metrovom ďalekohľade Astronomického observatória na Kolonickom sedle a na ďalších rozvíjajúcich sa experimentoch. Ciže zástupcovia nasledujúcich inštitúcií:


V tomoto roku bola tradičná konferencia organizovaná v dňoch 1. až 3. decembra 2016. Hlavnou témou konferencie boli ako vždy premenné hviezdy. Konferenciu organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci riešenia projektu APVV-15-0458 "Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k pochopeniu vesmíru". Zúčastnilo sa na nej 56 astronómov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Spoluorganizátormi boli…


V tomoto roku bola tradičná konferencia organizovaná v dňoch 3. až 5. decembra 2015. Hlavnou témou konferencie boli ako vždy premenné hviezdy. Konferenciu organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom a stretlo sa na nej 43 astronómov zo Slovenska, Poľska, Česka a Ukrajiny. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a…


04.12. - 06.12.2014

Tento rok bola tradičná konferencia organizovaná v rámci medzinárodného projektu "The Space Emergency System". Tento projekt je podporený programom ENPI Cross-border cooperation programme Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine. Z tohto dôvodu bola prvá časť konferencie venovaná satelitným technológiam a vzdialenému monitoringu atmosféry. Hlavnou témou druhej časti konferencie…