Kolofota

Seminár Kolofota sa venuje metódam detekcie hviezdnych objektov a ich zaznamenávaniu na rôzne médiá. Pôvodná myšlienka bola urobiť akciu pre amatérskych astrofotografov. Seminár sa však nakoniec vyprofiloval trochu odbornejšie. Venuje sa predovšetkým metódam fotometrie premenných hviezd a možnostiam, ktoré v tomto smere poskytuje Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Kým konferencia KOLOS je zameraná hlavne na metrový ďalekohľad VNT, KOLOFOTA sa zaoberá využitím ostatnej prístrojovej techniky na AO.


Seminár organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s Neinvestičným fondom Teleskop a Slovenským zväzom astronómov na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v dňoch 30.3 až 1.4.2016. Zišlo sa tu 21 účastníkov, z toho dvaja zahraniční z Poľska. Dôležitou súčasťou tohto seminára sú praktické pozorovania. Tým tento rok počasie prialo. Pozorovalo sa obe noci a…


Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Neinvestičný fond Teleskop a Slovenský zväz astronómov zorganizovali ďalší ročník tradičného seminára Kolofota.

Pozvánka

Program

Zoznam účastníkov


Seminár organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom opäť v spolupráci s Neinvestičným fondom Teleskop na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v dňoch 26.3 až 28.3.2015 týždeň po čiastočnom zatmení Slnka. Zišli sa pracovníci slovenských hvezdární a astronómovia amatéri, ktorí sa aktívne venujú astrofotografii.


27. - 29. 3. 2014

Seminár Kolofota má stabilný termín zviazaný s jarnou rovnodennosťou. To však vôbec nezaručuje, že poveternostné podmienky budú každý rok podobné. Kým pre rokom sa účastníci prebíjali snehovými závejmi, tentoraz bolo príjemné jarné počasie a čo je pre astronómov ešte dôležitejšie, bolo aj jasno. Vzhľadom na dobré počasie mala tentoraz navrch praktická časť seminára. Napriek…


14. - 16. 3. 2013

Ak by sme mali charakterizovať tohtoročný seminára KOLOFOTA jedným slovom, tak to bude jednoznačne zasnežený. Až do tej miery, že pre situáciu na cestách niektorí zaregistrovaní účastníci nemohli prísť. Ani plánovaný podpis Memoranda o ďalšej spolupráci partnerov projektu Karpatské…


22. - 24. 3. 2012

Tak ako pre rokom riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne RNDr. Igor Kudzej CSc., sľúbil, tak sa ja stalo. Seminár KOLOFOTA má stabilný termín. Bude sa konať vždy v blízkosti jarnej rovnodennosti od štvrtka do soboty. V roku 2012 bol v tomto čase aj nov a na počudovanie aj jasná obloha. Na seminári tak prevládla pozorovacia zložka, ale podarilo sa naplniť…


28. - 30. 4. 2011

Seminár KOLOFOTA zorganizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v dňoch 28.4 až 30.4.2011. Bolo to prvé podujatie, pri ktorom sa využili nové konferenčné a ubytovacie priestory v budove planetária na Kolonickom sedle. Účastníkov nebolo veľa, o to bohatší a pestrejší bol program.

Program

Zoznam…


19. - 20. 3. 2010   Program

Zoznam účastníkov

Fotogaléria

Správa o podujatí

Šiesty ročník seminára KOLOFOTA zorganizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v dňoch 19.3 až…


16.04. - 18.04.2009

Fotogaléria

Piaty ročník seminára KOLOFOTA zorganizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, opäť s finančnou podporou Agentúry na podporu vedy a výskumu v rámci projektu Vesmír v priamom prenose. Hlavnou témou bola komunikácia medzi astrofotografmi a astrofotometristami. Seminár sa konal od štvrtka 16.4 do soboty 18.4.2009…


20.02. - 23.02.2008

Fotogaléria

Už štvrtý ročník seminára KOLOFOTA zorganizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Podobne ako pred rokom s finančnou podporou Agentúry na podporu vedy a výskumu v rámci projektu Vesmír v priamom prenose. Prakticky bol seminár stretnutím ľudí, ktorí sa astronómiou zaoberajú systematickejšie a išlo o to poradiť…