Podujatia

Expedícia Variable je akcia, ktorou je Vihorlatská hvezdáreň povestná. Vždy uprostred leta sa na AO stretáva okolo 20 mladých pozorovateľov premenných hviezd, aby si zdokonalili svoje pozorovateľské schopnosti. Využíva sa všetka teleskopická technika observatória. Pozorujú sa minimá zákrytových premenných aj fyzikálne premenné. Od roku 2006 je v programe expedície aj ccd fotometria. Účastníci sa v priebehu roka pripravujú na expedíciu individuálne ale aj na pravidelne konaných víkendových astropraktikách na AO.


Letná nočná obloha upútava pozornosť viac ako ostatné ročné obdobia. Klasickou atrakciou je aktivita a hlavne maximum činnosti meteorického roja Perzeidy. Meteorický roj Perzeidy je aktívny približne od polovice júla do polovice augusta. Vďaka svojmu augustovému maximu bol tento úkaz v minulosti známy aj ako slzy svätého Vavrinca, ktorý bol umučený a upálený na hranici v Ríme 10. augusta za vlády imperátora Valeriána v roku 258. Katolíci dlho verili, že z neba padajú na zem ohnivé slzy tohto mučeníka. Meteory však nie sú ani slzy, ani padajúce hviezdy - čomu zase veria aj mnohí súčasníci. Sú to malé telieska patriace do slnečnej sústavy (s priemernými rozmermi rádovo 0,1 mm), väčšinou kamennej povahy, ktoré pri prelete zemskou atmosférou zažiaria. Perzeidy zanechala na trati pri svojich obehoch okolo Slnka dlhoperiodická kométa 109P/Swift-Tuttle.


Poloha Astronomického observatória na Kolonickom sedle priam zvádza k cykloturistickým túram. Na rozhraní Vihorlatu a Bukovských vrchov je možné vyrážať hviezdicovo, alebo robiť okružné trasy. Humenskí hvezdári už od roku 2003 spájajú dve záľuby do jednej akcie.

Astrobikers je nielen letná akcia spájajúca záľuby v cyklistike a astronómii, ale je to aj občianske združenie s vlastnými stanovami a celoročnou činnosťou.


Kolos je medzinárodná konferencia o premenných hviezdach. Zúčastňujú sa na nej predstavitelia pracovných tímov spolupracujúcich na aplikácii fotometrie na metrovom ďalekohľade Astronomického observatória na Kolonickom sedle a na ďalších rozvíjajúcich sa experimentoch. Ciže zástupcovia nasledujúcich inštitúcií:


Seminár Kolofota sa venuje metódam detekcie hviezdnych objektov a ich zaznamenávaniu na rôzne médiá. Pôvodná myšlienka bola urobiť akciu pre amatérskych astrofotografov. Seminár sa však nakoniec vyprofiloval trochu odbornejšie. Venuje sa predovšetkým metódam fotometrie premenných hviezd a možnostiam, ktoré v tomto smere poskytuje Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Kým konferencia KOLOS je zameraná hlavne na metrový ďalekohľad VNT, KOLOFOTA sa zaoberá využitím ostatnej prístrojovej techniky na AO.