Výsledky súťaže „Vesmír očami detí“

Dňa 11. marca 2020 prebehlo na našej hvezdárni vyhodnotenie regionálneho kola (okr.HE, ML, SV) výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Odborná porota v zložení Mgr. Mária Mišková, PaedDr. Daniela Kapraľová a Mgr. Carmen Cilipová vybrala spolu 52 prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola súťaže.

vod logo

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

  1. kategória: deti predškolského veku
  2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Do celoslovenského kola mohlo z každej kategórie postúpiť maximálne 5 prác.

Výsledkové listiny za jednotlivé okresy sú k dispozícii na týchto odkazoch:

Výsledky okr. Humenné
Výsledky okr. Medzilaborce
Výsledky okr. Snina

Všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie do súťaže. Autorom víťazných prác a ich pedagógom blahoželáme!

Medzinárodná konferencia KOLOS 2019

V dňoch 5.12. až 7.12.2019 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú konferenciu pod názvom Kolos 2019. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Neinvestičný fond Teleskop. Konala sa ako súčasť riešenia projektu APVV-15-0458 „Interagujúce dvojhviezdy – kľúč k pochopeniu vesmíru“.

Časť konferencie prebehla v kultúrnom dome v Stakčíne

Konferencie sa zúčastnilo 60 astronómov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Zaznelo 42 ústnych odborných príspevkov a 5 príspevkov bolo  prezentovaných vo forme posterov. Využili sa 3 konferenčné sály: Vo štvrtok Kultúrny dom v Stakčíne, v piatok planetárium na Kolonickom sedle v sobotu reštaurácia hotela Armales v Stakčíne. Čo sa týka počtu príspevkov bol to jednoznačne najbohatší ročník Kolosu.

Celé podujatie sa konalo v duchu 20-teho výročia podpisu Zmluvy o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom a Astronomickým observatóriom Odesskej národnej univerzity.  Preto aj prvý príspevok bol venovaný zhrnutiu tejto dlhoročnej spolupráce. Riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne, RNDr. Igor Kudzej, CSc., sa sústredil hlavne na proces inštalácie Vihorlatského národného teleskopu a výsledky jeho práce.

Naše planetárium využívame aj ako konferenčnú sálu

Ďalej už konferencia pokračovala odborným programom vo zvyčajnom formáte. Program bol rozdelený do 4 sekcií: Výsledky založené na pozorovaniach na Kolonickom sedle; Výskum premenných hviezd všeobecne; Iné astrofyzikálne oblasti; Astroturistika, vzdelávanie a parky tmavej oblohy.  Okrem skúsených astronómov vystúpilo aj potešiteľné množstvo mladých hvezdárov, študentov a doktorandov. V tomto smere boli zastúpené: naša Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Jagellonská univerzita v Krakove, Univerzita v Szegede,  Národná univerzita I.I. Mečnikova v Odesse, Odesská národná morská univerzita, Národná univerzita I. Franka vo Ľvove, Národná univerzita T. Ševčenka v Kyjeve. Z hľadiska budúcnosti pozorovaní na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle bol zaujímavý príspevok M. Ryabova o pozorovacej kampani aktívnych galaktických jadier, ktorá sa koná v medzinárodnej spolupráci Rádioastronomického ústavu Ukrajinskej akadémie vied, Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity, Rádioastronomického centra vo Ventspilse v Lotyšsku a teraz aj Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Súčasné rádio a optické pozorovania dvoch objektov sa už uskutočnili. Kampaň bude pokračovať s rozšírením o ďalšie ciele a pribudnú aj ďalšie prístroje, rádioteleskopy aj optické ďalekohľady.

Spoločná fotografia účastníkov konferencie

Druhý konferenčný večer vždy patrí oddychovým prednáškam o cestovateľských zážitkoch účastníkov. Tentoraz dominovala správa T. Hegedusa o organizácii Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky v Maďarsku. Dokumentoval aké náročné je zorganizovať podujatie takého veľkého rozsahu, ale v závere aj povzbudil slovenských kolegov k nasledovaniu. Benefitom je totiž veľké zomknutie všetkých ľudí, ktorí sa astronómii v krajine venujú, či už profesionálne, alebo amatérsky.  Ako spoločenská udalosť konferencie sa po mnohých rokoch zopakovala atraktívna exkurzia do priehradného múra vodnej nádrže Starina.

Z priehradného múru Stariny

Záverečné slovo patrilo G. Sekovi z Mládežníckeho observatória v poľských Niepolomicach. Takéto vystúpenia mávajú zvyčajne slávnostný a viac-menej formálny charakter. Avšak skúsený pedagóg využil príležitosť na formovanie mladých vedcov. Upozornil lektorov aj na niektoré chyby, ktorých sa vo svojich prezentáciách dopustili.

Deň PSK s tranzitom Merkúra

Pozývame Vás na pozorovanie pomerne zriedkavého úkazu – prechodu planéty Merkúr popred slnečný disk. Pozorovanie tohto tranzitu obohatí Deň Prešovského samosprávneho kraja 11. novembra 2019.

Pri priaznivom počasí Vás od 13.30 hod. radi privítame na oboch našich pracoviskách – na hvezdárni v Humennom a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Keďže v tomto období zapadá Slnko skoro, pozorovanie bude možné len do cca 15-tej hodiny.

Perzeidy na kolonickom nebi

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s MO SZA v Humennom už tradične každý rok organizuje niekoľkodňový astrokemp „Perzeidy“. Hoci tento rok pozorovaniam najznámejšieho meteorického roja nepriala fáza Mesiaca, na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle sa od 7. do 13. augusta 2019 zišlo celkom 15 odhodlaných pozorovateľov. Celé podujatie bolo podporené dotáciou od Slovenského zväzu astronómov.

Pozorovatelia v akcii vo svite Mesiaca

Počas astrokempu sme sa venovali nielen vizuálnym pozorovaniam, ale niekoľkí z nás sa snažili aj zachytiť meteory na čipy digitálnych zrkadloviek. Počasie nám prialo tri zo šiestich nocí, ktoré sme na kolonickom observatóriu strávili. Výsledkom pozorného sledovania nočnej oblohy počas 13 hodín čistého pozorovacieho času je 909 záznamov o preletoch meteorov. Podľa našich pozorovateľov patrilo 651 stôp perzeidám. Pozorovania sú priebežne spracované a odosielané do databázy International Meteor Organization. Tu poslúžia odborníkom študujúcim prúd meteoroidov pochádzajúci z kométy 109P/Swift-Tuttle, ktorá je materským telesom nami sledovaného meteorického roja.

Naši neúnavní astrofotografi sa tiež môžu pochváliť peknými úlovkami. Medzi nimi vyniká bolid z noci maxima aktivity Perzeíd. Bol vôbec najjasnejším pozorovaným meteorom celej expedície s jasnosťou odhadnutou na -4 až -5 mag.

Najjasnejší bolid tohtoročnej expedície

Počas astrokempu sme sa emailovo pozdravili so známym českým astrofotografom Petrom Horálkom, ktorý nás s radosťou upozornil na Astronomickú snímku dňa NASA pre 12. august tohto roka. Zaspomínali sme si ňou na minuloročnú expedíciu, keďže ňou bola fotografia „pršania perzeíd“ nad kolonickým planetáriom z augusta 2018.

Dúfame, že sa o rok pri trochu lepších pozorovacích podmienkach znova stretneme na observatóriu v Parku tmavej oblohy Poloniny.

Mgr. Peter Mikloš
odborný pracovník hvezdárne

Poznávacia cesta blízkymi Karpatami

V rámci projektu „Vesmír na dlani 2017„, v ktorom je naša hvezdáreň jedným z partnerov, sa 10. – 12. júna 2019 uskutočnila study tour, teda poznávacia cesta po časti Karpát v poľsko-slovenskom pohraničí. Táto oblasť je známa najmä mimoriadne zachovalou prírodou a s tým súvisiacou nízkou úrovňou svetelného znečistenia.

Poznávacia cesta sa začala na našom Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde sme okolo poludnia 10. júna privítali účastníkov study tour z Poľska. O 14.00 hod. bola oficiálne otvorená a spustená do prevádzky hlavná investícia hvezdárne v rámci tohto projektu – mobilná astronomická rotačná stanica – M.A.R.S. Je to pozorovacia plošina určená pre návštevníkov večerných pozorovaní oblohy.

Neskôr v popoludňajších hodinách sa účastníci presunuli na Hvezdáreň Roztoky. Toto pracovisko organizačne patrí Podduklianskemu osvetovému stredisku vo Svidníku, ktoré je ďalším partnerom projektu „Vesmír na dlani 2017“. Po prehliadke prístrojového vybavenia hvezdárne a večeri sa cestovatelia po zotmení venovali pozorovaniam dostupných objektov nočnej oblohy teleskopmi.

11. jún začal pre účastníkov study tour návštevou Medzilaboriec s následným presunom do Poľska. Na druhej strane našej severovýchodnej štátnej hranice možno nájsť Bieščadský národný park, ktorý je medzi našimi severnými susedmi veľmi obľúbeným miestom na pešiu turistiku. Niekoľko vyhliadkových miest, napr. pri obci Zubracze a pri Wetline si prezreli aj naši cestovatelia. Po obede v Stuposianoch bola pre nich pripravená prehliadka školského mládežníckeho centra v tej istej obci. Návšteva Bieščad pokračovala u Pavla Ďuriša vo Dwerniku, ktorý prevádza nočné pozorovania objektov oblohy v tejto turisticky atraktívnej oblasti. Záverečná cesta dňa viedla do Muczneho, malej usadlosti s 30-timi stálymi obyvateľmi v samom srdci Bieščad.

Po raňajkách v posledný deň study tour absolvovali účastníci prehliadku výstavného pavilónu a zubrej zvernice Nadlesníctva Stuposiany v propagačnom centra lesníctva v Mucznom. Následne sme sa presunuli do Cisowej, kde sme si prezreli vyhliadkovú terasu a slnečné hodiny, investíciu vedúceho partnera projektu.

Study tour bola ukončená obedom v Bolestrašiciach, kde sa zároveň začala konferencia projektu Vesmír na dlani 2017. V jej úvode predniesli svoje príspevky aj pracovníci Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Mgr. Peter Mikloš referoval o postupe realizácie plánov spomínaného projektu a Mgr. Róbert Adam prednášal o vývoji satelitnej fotografie v 20. storočí.