Adresa (sídlo organizácie):

 • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  Mierová 4
  066 01 Humenné
 • vihorlatobs1@stonline.sk
 • 057 / 775 21 79
 •  
 • IČO 37781421
 • DIČ 2021446867

Otváracie hodiny:

 • Pondelok-Piatok: 7:30-15:30
 • Streda a Piatok: 18:00-22:00
 • Víkendy: Zatvorené

Kontakty

Meno Telefon E-mail

Riaditeľ
RNDr. Igor Kudzej, CSc.
(životopis)

0905 160 438

vihorlatobs1@stonline.sk

Odborní pracovníci – lektori
Michal Maturkanič

Mgr. Peter Mikloš

057 / 775 47 53

vihorlatobs1@stonline.sk

Odborný pracovník – pozorovateľ
Pavel A. Dubovský

057 / 767 43 48

var@kozmos.sk

Hospodárka
Ľubomíra Štofová

057 / 775 21 79

sekretariat@astrovihorlat-he.vucpo.sk

 

ekonom@astrovihorlat-he.vucpo.sk

Účtovníčka
Edita Macejková