Adresa (sídlo organizácie):

 • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  Mierová 4
  066 01 Humenné
 • vihorlatobs1@stonline.sk
 • 057 / 775 21 79
 •  
 • IČO 37781421
 • DIČ 2021446867

Otváracie hodiny na VH v Humennom:

 • Pondelok-Piatok: 7:30-15:30
 • Streda a Piatok: 18:00-22:00
 • Víkendy: Zatvorené

Otváracie hodiny na AO na Kol. sedle:

 • Na objednávku (na pracovisku nie je stála denná služba)

Kontakty

Meno Telefon E-mail

Riaditeľ
RNDr. Igor Kudzej, CSc.
(životopis)

0905 160 438

vihorlatobs1@stonline.sk

Odborní pracovníci – lektori
Mgr. Róbert Adam

Tomáš Medulka

Mgr. Peter Mikloš

057 / 775 21 79
(VH v Humennom)

vihorlatobs1@stonline.sk

Odborný pracovník – pozorovateľ
Pavel A. Dubovský

057 / 767 43 48
(AO na Kol.sedle)

var@kozmos.sk

Ekonómka
Edita Macejková

057 / 775 47 53
(VH v Humennom)

sekretariat@astrovihorlat-he.vucpo.sk

ekonom@astrovihorlat-he.vucpo.sk

Správca areálu AO
Michal Danko

Upratovačka
Jana Matiková

057 / 767 43 48
(AO na Kol.sedle)