Postup výstavby astronomického observatória na Kolonickom sedle

 • 2012

  Do prevádzky bolo uvedené planetárium vybudované ako hlavná investičná akcia projektu Karpatské nebo.

  V areáli observatória bolo zriadené informačné centrum Parku tmavej oblohy Poloniny.

  Program DWARF. Prvé merania v rámci novej dlhodobej kampane vyhlásenej slovenskými astronómami zameranej na vyhľadávanie exoplanét pri tesných dvojhviezdach.

  Prístrojový park rozšírený o teleskopy obstarané v rámci projektu Karpatské nebo. Celestron 14" bol umiestnený v novo vybudovanej pozorovateľni s odsuvnou strechou Atacama a hneď sa zapojil do programu DWARF.

  Dobudovaná počítačová sieť na observatóriu.

 • 2011

  Návrat fotoelektrického fotometra

  Prvé zapojenie do kampane celozemského teleskopu WET dopadlo neúspešne pre extrémne zlé počasie. Pre účasť v kampani na jasnú zákrytovú dvojhviezdu AW UMa sa použila zostava Pointer + CCD Fli s rozostrením. Dvojkanálovým fotoelektrickým fotometrom sa robila rýchla fotometria V471 Tau a TT Ari. Pozorovali sa ním aj geostacionárne satelity v období jesennej rovnodennosti – koordinované z Odessy.

  Vybudovaná pozorovacia plošina pre verejnosť.

 • 2010

  Nový model expedície Variable.

  Nový model expedície Variable. Účastníci rozdelený na výskumníkov, technikov a konzultantov.

  Prvé simultánne pozorovania s AsÚ SAV v Tatrách. Pozoroval sa simultánne intermediálny polar V709 Cas s veľmi rýchlym spinom. V Kolonici vo filtri R, v Tatrách vo filtri V.

  Prvé pozorovania tranzitov extrasolárnych planét.

  Bol vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny.

 • 2009

  Vlastná CCD kamera FLI 1001PL

  Obstaraná kamera s parametrami na mieru optického systému VNT. Hneď sa zapojila do veľkej kampane na novoobjavený polar so zákrytmi OTJ0711... V lete kampaň na V603 Aql. Pozorovací program rozšírený o Hot B subdwars na návrh poľských astronómov.

  Začiatok realizácie dvoch projektov: APVV - Vesmír pre pokročilých a cezhraničný podporený z eurofondov Karpatské nebo.

 • 2008

  Vyvinuté nové pozorovacie zostavy VNT – CCD alebo PEP, Cassegrain alebo Nasmyth, + Pointer

  BIG ST9 zamenená za staršiu SBIG ST8, ktorá bola započičaná z Hvezdárne v Roztokoch. Otvorené Nasmythovo ohnisko. Simultánne pozorovania PEP cez VNT a CCD cez Pointer. Rozšírený pozorovací program o zákryty u SW Sex hviezd (A. Halevin - Odessa). Príležitostne účasť v kampaniach – DW UMa, TW Dra, RS Oph …

  Prvá publikácia založená na dátach z Kolonice v karentovanom časopise.

 • 2007

  Začiatok CCD fotometrie na Kolonickom sedle.

  Začiatok CCD fotometrie na teleskope Púpava, ktorý bol umiestnený v starej pozorovateľni namiesto Lichtenkneckrovho ďalekohľadu. Ten bol vrátený Českej astronomickej spoločnosti.

  Pomocou kamery sa SBIG ST9 požičanej z HaP Hlohovec sa začal hlavný pozorovací program observatória – dlhodobý monitoring intermediálnych polarov navrhnutý prof I. L. Andronovom z AO Odesskej národnej univerzity.

  Definitívne nastavenie polárnej osi montáže VNT ďalekohľadu.

 • 2006

  Do funkcie odborného pracovníka - astronóma bol prijatý Pavol A. Dubovský.

  Spolu s ním prišla aj všetka technika z pozorovateľne v Podbieli. Na AO vyrástla nová drevená odsuvná pozorovateľňa s ďalekohľadom Chermelin s priemerom hlavného zrkadla 30 cm.

  Na Kolonickom Bejvoči bola nainštalovaná stanica MARS, na AO veľké horizontálne slnečné hodiny a informačné panely Cesty planét.

  Prvé svetlo dvojkanálového fotoelektrického fotometra

  Odborní pracovníci z Astronomického observatória v Odesse: p. A. Riabov (elektronika) a p. N. Dorochov (astronómia), v dňoch 17.9. - 28.9. uviedli fotometer do testovacej prevádzky.

  V septembri I. Kudzej a T. Dorokhova (Odessa) na Medzinárodnom sympóziu vo Viedni (Rakúsko) "Future of Asteroseismology" prvýkrát oficiálne predstavili astronomický pozorovací komplex Astronomické observatórium v Kolonickom sedle.

  Začiatok realizácie projektu Vesmír v priamom prenose.

  Začiatok CCD fotometrie na Kolonickom sedle. Najprv na Lichtenkneckrovom ďalekohľade potom na teleskope Hugo.

 • 2005

  Demontáž korekčných šošoviek VNT.

  Na pracovnej stáži 22.6.- 30.6. boli na AO odborní pracovníci z Odessy p. A. Riabov (elektronika), L. Paulin (mechanika) a p. N. Dorochov (astronómia). Za účelom skvalitnenia zobrazenia VNT boli demontované korekčné šošovky na prebrúsenie, sekundárne zrkadlo na aluminovanie, vykonaný Hartmanov diagram a hrubo nastavená polárna os ďalekohľadu.
  Z prostriedkov projektu Phare "Mikroregión Sninské rybníky - Kolonické sedlo" vybudovaná cestná prípojka od hlavnej cesty k AO (286m).

 • 2004

  Inštalácia prebrúsených korekčných šošoviek VNT

  Odborní pracovníci z Astronomického observatória v Odesse: p. A. Riabov (elektronika), L. Paulin (mechanika), p. N. Dorochov (astronómia), p. N. Faščevskij (optika) a p. N. Koškin (astronómia) v dňoch 19.6.-6.7. zmontovali a osadili korektor so sekundárnym zrkadlom a korekčnými šošovkami a zjustovali optický systém VNT. Bola prevedená laboratórna skúška fotometra.

  Nový prírastok v prístrojovom parku - Púpava

  Na expedícii Variable 29.7.-7.8. prešlo prvé svetlo novým ďalekohľadom na AO, ktorý bol obstaraný z prostriedkov projektu PHARE CBC "Spoznajme sa cez hviezdy". Na expedícii sa tiež urobili prvé vizuálne odhady premenných hviezd cez VNT.

  Kompletizácia dvojkanálového fotometra

  Odborní pracovníci z Astronomického observatória v Odesse: p. A. Riabov (elektronika) a p. N. Dorochov (astronómia), v dňoch 13.-25.10. skompletizovali dvojkanálový fotometer, zapojili do systému a previedli skúšobné merania.

 • 2003

  Dokončovacie práce na VNT

  13.6 - 30.6. Inštalácia korekčných šošoviek, vyváženie ďalekohľadu, zjustovanie optického systému. Vykonali odborníci z Odessy: p. A. Riabov ( elektronika), p. L. Paulin (mechanika) a p. N. Faščevskij (optika).

  Nový prírastok v prístrojovom parku - Hugo

  Na expedícii Variable 25.7.-3.8. prešlo prvé svetlo novým ďalekohľadom na AO, ktorý zo začiatku slúžil na Dobsonovej montáži na vizuálne pozorovania. Ďalekohľad bol zakúpený z prostriedkov MO SZAA Snina.